logo
Św. Urszula
Legenda, historia, kult
Modlitwy
Ikonografia
XXIV Niedziela Zwykła

Przypowieść o synu marnotrawnym jest  jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej nie surowego i bezwzględnego sędziego, lecz miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia