logo

Modlitwy

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Urszuli Męczennicy

Boże, Ty dałeś świętej Urszuli i jej Towarzyszkom łaskę do odważnego zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród życiowych trudności napełnieni chrześcijańską radością postępowali w miłości ku Tobie i doszli do oglądania Twego piękna. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.

(modlitwa z Jutrzni święta św. Urszuli)

 

Święta Urszulo - patronko nasza, naucz mnie swoim życiem tak jak Ty kochać
i uwielbiać Boga.
Naucz mnie znajdować męstwo i odwagę u ich źródęł - w Bogu.    
Naucz mnie żyć życiem nie tylko czystym, ale radosnym i otwartym.
Otwórz mi oczy, abym tak jak Ty dostrzegała drugiego człowieka.
Naucz mnie w każdej chwili i w każdym miejscu być gotową
do obrony godności własnej i bliźniego.
Dopomóż mi - podążając za Tobą - wytrwać i nie zboczyć z wytyczonej drogi. Amen.

(Modlitewnik Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej, Lublin 1995, s. 274)

 

Nowenna do świętej Urszuli

Patronko nasza, św. Urszulo, przez wzgląd na chwałę, którą się radujesz, i swoją gorliwość o zbawienie dusz, wyjednaj nam abyśmy także umiały gorliwie pracować nad zbawieniem własnym i naszych bliźnich.

W. Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.

(Manuálek, s. 46, cyt. w: Modlitewnik Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej, Lublin 1995, s. 265)

 

Litanie do św. Urszuli i Jej Towarzyszek

I

Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison.
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Urszulo, módl się za nami.
Pani zastępu dziewic,
Mistrzyni bohaterskich męczenniczek,
Wybrana spośród tysięcy,
Wszystkie święte Towarzyszki św. Urszuli, módlcie się za nami.
Córki Ojca Niebieskiego,
Oblubienice Syna Bożego,
Świątynie Ducha Świętego,
Hostie żyjące na wieki,
Lilie czyste,
Gołębice pełne prostoty,
Mężne w bojowaniu z nieprzyjacielem,
Duchem gorejące,
Miłością płonące,
W męczeństwie do końca wytrwałe,
Wiary dochowujące,
Wojsko triumfujące,
Chórze pełen radości,
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś święte dziewice i męczenniczki, Urszulę i Jej Towarzyszki, niezłomną siłą do walki, by osiągnęły palmę męczeństwa i chwałę w niebie, pozwól, prosimy, niech będzie dla nas wsparciem orędownictwo tych, które przeszedłszy ze śmierci do życia, królują z Tobą w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

albo:

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, daj, abyśmy przez zasługi chwalebnej świętej Urszuli i Jej Towarzyszek, które dziś czcimy, zdołali dzięki Twemu miłosierdziu ujść zasadzkom diabelskim. Oto łaska, jakiej spodziewamy się od Ciebie, Panie, narodzony z czystej Dziewicy, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

(Instructions et prières chrétiennas à l’usage des rekigieuses ursulines
et des personnes du sexe, par M. Chardon, Clermont-Ferrand 1824, s. 313-316,
tłum. w: Modlitewnik Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej, Lublin 1995, s. 269-271)

 

 

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia