logo
Rozmównica
Inspiracje
Przepisy
Radosne
Fotoplastikon
2024-05-03 Uroczystość NMP Królowej Polski

Tytuł Maryi Królowej Polski nie wiąże się jedynie ze wspomnieniem obrony Jasnej Góry, pięknej karty naszej historii. Maryja pozostaje stale naszą Wspomożycielką i Przewodniczką w życiu duchowym. Wspiera nas w każdej potrzebie jak najlepsza Matka i Królowa.

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici