logo
Rozmównica
Inspiracje
Przepisy
Radosne
Fotoplastikon
2024-05-03 Uroczystość NMP Królowej Polski

Tytuł Maryi Królowej Polski nie wiąże się jedynie ze wspomnieniem obrony Jasnej Góry, pięknej karty naszej historii. Maryja pozostaje stale naszą Wspomożycielką i Przewodniczką w życiu duchowym. Wspiera nas w każdej potrzebie jak najlepsza Matka i Królowa.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici