logo

2024-05-03 Uroczystość NMP Królowej Polski

 UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

 

     


Tytuł Maryi Królowej Polski nie wiąże się jedynie ze wspomnieniem obrony Jasnej Góry, pięknej karty naszej historii. Maryja pozostaje stale naszą Wspomożycielką i Przewodniczką w życiu duchowym. Wspiera nas w każdej potrzebie jak najlepsza Matka i Królowa.

Maryja jest dla nas wzorem wielkiej ufności. Gdy patrzymy na ikonę Matki Bożej, możemy zobaczyć nie tylko Ją samą, ale również siebie i uczyć się od Niej miłości do Boga oraz do człowieka.

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Jasnogórska Matko Kościoła, z chórami Aniołów i świętych naszych patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.
Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.
Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…
Matko o zranionym obliczu, składam w Twoje ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twoje orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen.


S. Boguchwała Kuras OSU

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo !
Ty za nami przemów słowo, Maryjo !
Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę.
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjowięcej rozważań »

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici