logo
Apostolstwo
Wspólnoty
Placówki edukacyjno-wych.
Inne dzieła
Urszulańskie Róże Różańcowe
III Niedziela Zwykła

Piotr i jego współpracownicy byli zajęci swoją pracą gdy Jezus, przechodząc obok, zobaczył jak zarzucali sieci, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici