logo
Aktualności

Zapraszamy na comiesięczne spotkania w ramach towarzyszenia duchowego

„Towarzyszenie duchowe w drodze wiodącej do wspólnego wzrastania w wierze, czyli poszukiwanie woli Bożej względem nas” – to cykl comiesięcznych spotkań, które odbywają się u Sióstr Urszulanek w Warszawie.

Spotkania są ukierunkowane na osobę, która z pragnieniem wzrastania w wierze chce:

 • ułożyć i ukierunkować swoje życie,
 • odkryć przyczyny i możliwe konsekwencje swoich problemów oraz znaleźć inspiracje do podjęcia działań w celu ich rozwiązania,
 • kształtować swe zamiary i działania na bazie rozeznania woli Bożej,
 • rozpoznać swoje podstawowe wady i mechanizmy, które blokują ją na działanie łaski,
 • spojrzeć na przeżywane trudności w świetle wiary i Słowa Bożego,
 • ćwiczyć uważność na „znaki czasu” w świetle Pisma Świętego.

Towarzyszenie duchowe będzie pomocne w codziennej wierności Bogu i wzrastaniu w łasce, szczególnie kiedy:

 • myślisz nad wyborem swojej drogi życiowej,
 • chcesz podjąć ważne decyzje,
 • przeżywasz trudności życiowe lub / i w życiu duchowym,
 • pragniesz być bardziej świadomą swoich reakcji, intencji, motywacji,
 • poszukujesz „swojego miejsca” w świecie, w Kościele, w życiu.

Spotkania towarzyszenia duchowego odbywają się  w jedną sobotę w miesiącu w formie spotkań indywidualnych lub grupowych (do kilku osób).

Miejsce spotkań – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, Warszawa ul. Racławicka 101

Zainteresowane osoby prosimy najpierw o kontakt osobisty. Prosimy o wiadomość SMS: kim jesteś, czego oczekujesz i kiedy chciałabyś się spotkać pod numer tel.: 503 932 931

s. Lucyna OSU

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici