logo
Aktualności

Wrocław - jubileusz 90-lecia s. Rafaeli Husson

W dniu 5 czerwca wspólnota wrocławska obchodziła 90. urodziny s. Rafaeli Husson. Na jubileuszu wieloletniej nauczycielki i wychowawczyni prowadzonej przez urszulanki szkoły, nie mogło zabraknąć  dawnych i obecnych przedstawicieli  społeczności szkolnej.

Dnia 5 czerwca nasza droga s. Rafaela Husson obchodziła 90. rocznicę urodzin. Dla całej  wspólnoty była to okazja do dziękczynienia Bogu za życie i urszulańskie powołanie s. Rafaeli, za bogate owoce jej pracy pedagogicznej, za jej niegasnący zapał apostolski, troskę o byłe wychowanki i absolwentów naszej szkoły.

S. Rafaela była nauczycielką biologii i chemii w urszulańskim liceum we Wrocławiu od 1962 roku. Od lat siedemdziesiątych organizowała spotkania absolwentek – rocznicowe, jubileuszowe czy z okazji święta patronalnego szkoły oraz adwentowych i wielkopostnych dni skupienia. Dawne uczennice przychodziły ze swymi dziećmi i wnukami. Siostra uczestniczyła w wielu ich uroczystościach rodzinnych, prowadziła z nimi korespondencje.
W 2000 r. s. Rafaela utworzyła Polskie Stowarzyszenie Byłych Wychowanek Urszulańskich, które dziś nazywa się Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Urszulańskich. O tym jak byłe wychowanki cenią s. Rafaelę świadczy zorganizowana przez nie, 10 czerwca, uroczystość jej jubileuszu.

Msza święta w kościele św. Jadwigi odprawiona przez proboszcza naszej parafii Najświętszego Imienia Jezus, ks. Arkadiusza Krziżoka, zgromadziła wiele dawnych oraz obecnych uczennic i uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły, przyjaciół s. Rafaeli. Uroczystość uświetnił wspaniały wrocławski chór Szumiący Jesion założony w 1986 przez prof. Zofię Urbanyi-Krasnodębską (długoletnią przewodniczącą PSBWU) oraz ks. Stanisława Orzechowskiego, znanego wychowawcę młodzieży.

Po Mszy św. wszyscy obecni stanęli z s. Rafaelą do wspólnej fotografii. Dalsza część uroczystości odbyła się w salce jadalnej naszego internatu. Życzenia przekazywane jubilatce przez absolwentki, nauczycieli i obecnych uczniów świadczyły o wielkiej miłości i uznaniu dobra, jakie s. Rafaela wnosiła i ciągle wnosi w ich życie, zwłaszcza jej charyzmy do tworzenia więzi, jednoczenia ludzi wokół urszulańskiej szkoły. Byłe wychowanki dziękowały jednocześnie Siostrze za opiekę, wsparcie, „obmadlanie” wszystkich ich  spraw i problemów.

Wyjątkowy i radosny jubileusz 90-lecia s. Rafaeli został uwieńczony wspólnym spotkaniem przy kawie i cieście. To niecodzienne święto było dla wszystkich uczestników sposobnością do budowania więzi z Bogiem i innymi absolwentami urszulańskiej szkoły.

s. Daria Klich, OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici