logo

Zesłanie Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


     

 

Pocieszyciel, Duch Święty nauczy was wszystkiego
J 14,25

Duch Święty Jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, który w Dniu Pięćdziesiątnicy obdarzył Apostołów szczególną mocą, odwagą, mądrością. i męstwem. Święty Jan nazywa Ducha Świętego greckim terminem Paraklet. Termin ten posiada wiele znaczeń, np. adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, pocieszyciel.Duch Święty poucza, rozjaśnia umysły, otwiera serca ludzi na radosne przyjęcie i właściwe zrozumienie głębokiego sensu słowa Bożego.

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Duch Święty jest stale obecny pośród nas, uświęca nas, napełnia serca miłością, prowadzi nas do nowego życia jako dzieci Boże. Dlatego możemy wołać: Abba, Ojcze (por. Rz 8,15n). Od Ducha Świętego otrzymujemy szczególne dary: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Święty Paweł dodaje jeszcze owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22n). Dary i owoce Ducha Świętego są duchową pomocą i wsparciem dla szczerego autentycznego życia chrześcijańskiego . Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).

Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co Jezus mówił i czynił (por. J 14,26).

 


S. Boguchwała Kuras OSU

 

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij nasze serca Twoim światłem i prawdą!

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici