logo
Aktualności

W pielgrzymce do Maryi Cierpliwie Słuchającej

22 maja 2024 roku, nasze dwie najmłodsze siostry wraz z innymi urszulankami i z siostrami z różnych Zgromadzeń, pielgrzymowały do Kalwarii Pacławskiej, do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Pielgrzymka organizowana była przez Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne w Krakowie, gdzie siostry spotykają się na zajęciach i warsztatach formacyjnych.
Główny cel pielgrzymowania to oczywiście spotkanie z Maryją, zawierzenie Jej drogi powołania i czasu formacji. Inne intencje, które oddawane były Bogu przez orędownictwo Maryi, to prośba o dar pokoju dla świata, o jedność i zgodę w naszej ojczyźnie oraz za wszystkie rodziny. Zawierzałyśmy też Bogu sprawę powołań w Kościele i prosiłyśmy o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Kalwaria Pacławska, Klasztor Franciszkanów (OFM Conv.) to także miejsce życia i śmierci Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, niezwykle pokornego zakonnika, o którym możemy dowiedzieć się z franciszkańskich źródeł, że: „Ojciec Wenanty przypomina nam o sensie i wartości chrześcijańskiego życia, którego wielkość zależy nie od nadzwyczajności dokonań, ale od mocy pragnienia i ukochania. Swoim życiem potwierdza, że każdy może i powinien realizować swe powołanie tam, gdzie stawia go Bóg, powierzając mu obowiązki: „Nie każdy może czynić rzeczy nadzwyczajne, ale każdy może spełniać swoje obowiązki”.

Osoba Sługi Bożego Wenantego zainspirowała nas i pociągnęła do większej gorliwości w realizowaniu powołania i rozpaliła na nowo pragnienie świętości.

W drodze powrotnej realizowałyśmy kolejne plany pielgrzymkowe i odwiedziłyśmy Błogosławioną Rodzinę Ulmów- Miłosiernych Samarytan z Markowej. Było to wyjątkowe i bardzo wzruszające spotkanie. Zwiedziłyśmy niedawno utworzone „Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów”, a w kościele parafialnym gdzie błogosławieni małżonkowie- Wiktoria i Józef brali ślub, modliłyśmy się za wszystkie rodziny.

Nasze pielgrzymowanie było czasem pełnym radości i wdzięczności. Cieszyłyśmy się nie tylko z możliwości odwiedzenia szczególnych ze względu na przeżycia duchowe, ważnych dla nas miejsc, ale również  z tego, że pielgrzymowałyśmy we wspólnocie młodych sióstr z różnych wspólnot zakonnych, które odpowiedziały na Boże wezwanie i pozwalają się Bogu prowadzić. Soli Deo Gloria!

S. Jana OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia