logo
Aktualności

W patronalne święto św. Urszuli zakończył się jubileuszowy rok 75-lecia Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu.

W patronalne święto św. Urszuli zakończył się jubileuszowy rok 75-lecia Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu.

Świętowanie rozpoczęła tradycyjnie Msza Święta w kościele uniwersyteckim, której przewodniczył prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas Eucharystii nowo przyjęci uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie sztandarowe. Jest to najważniejszy moment w życiu ucznia szkoły – od tej chwili stają się członkami rodziny urszulańskiej. W drugiej części uroczystości odbyła się uroczysta gala, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, siostry urszulanki i zaproszeni goście, a wśród nich Siostra prowincjalna, Iwona Skorupa.

Program w auli składał się z trzech części. W pierwszej z nich uczniowie podsumowali wydarzenia Roku Jubileuszowego. W drugiej części głos zabrali przedstawiciele różnych środowisk, a przede wszystkim siostra przełożona, Kinga Klepek oraz siostra prowincjalna, Iwona Skorupa.
W trzeciej artystycznej części uczniowie przedstawili wybrane wydarzenia z życia  szkoły na tle historii Polski i Wrocławia. Ten swoisty kalejdoskop wydarzeń zaprezentowany został dekadami – akcentami kończącymi dane dziesięciolecia były piosenki w wykonaniu uczniów. Wykonane utwory dobrane były w taki sposób, aby odzwierciedlać ducha danej epoki.

Część artystyczna była ostatnim oficjalnym punktem świętowania. Po nim uczniowie udali się do domów, a zaproszeni goście na obiad do klasztornego refektarza.

foto. strona szkolna>>>

artykuł niedziela>>>

II Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia na pustyni, nie w wielkich miastach czy w świątyni Jerozolimskiej, gdzie mógł spotkać tłumy pielgrzymów. Nad Jordan przybywali ludzie z różnych miejsc i środowisk, aby go słuchać, wyznawać swoje grzechy i przyjąć jego chrzest w wodach Jordanu. Może byli zniewoleni jego głosem, którego echo rozlegało się bardzo daleko i którego nie zagłuszał hałas i zgiełk miejski czy biznesowe dysputy.

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia