logo
Aktualności

Rekolekcje adwentowe w Kołomyi

W dniach 7-8 grudnia 2019 roku, w naszej parafialnej wspólnocie, w Kołomyi odbyły się rekolekcje adwentowe, które prowadziła s. Jana Krogul OSU. Był to piękny czas spotkania z Maryją - Różą Duchowną i okazja do zanurzenia się w Jej Niepokalane Serce. 

Dzieląc się własnym doświadczeniem i świadectwem spotkania z Matką Bożą, siostra przybliżyła nam miłość i pokorę Maryi, a także moc i szczególną dziś potrzebę modlitwy różańcowej. 

W czasie rekolekcji dzieci wykonywały papierowe koła ratunkowe, a na nich wypisywały swoje intencje, w których chcą się modlić na różańcu. Koła te symbolizowały „dziesiątkę różańca” i jednocześnie miały przypominać dzieciom o możliwości przyłączenia się do „akcji ratunkowej”- modlitwy za osoby, które odeszły od Boga i które odrzucają Boga i Maryję.

Młodzież również została zaproszona do włączenia się w „akcję ratunkową”- modlitwy za świat. Oprócz tego, młodzi reflektowali nad trzema najważniejszymi słowami Maryi. „Oto ja… Ecce”; „ Tak- FIAT” i „Magnificat - Wielbi dusza moja Pana”. Siostra podzieliła się także świadectwem z własnego życia. 

W czasie tych dni cieszyłyśmy się pomocą i niezwykle twórczym zaangażowaniem grupki młodzieży, która pomogła nam w przygotowaniu pantomimy ewangelizacyjnej oraz krótkiej scenki o św. Mikołaju. Pantomima przedstawiana była wszystkim parafianom, którzy uczestniczyli we mszy świętej w niedzielę. Po reakcji parafian i wielkim wzruszeniu niektórych osób, można wnioskować, że pokazana „scenka” dotknęła ich serc i wzbudziła głębsze, osobiste refleksje.

Pięknym owocem skupienia adwentowego przy boku Maryi, było powstanie Urszulańskiej Róży Różańcowej. Róża pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Mikołaja zrzesza dzieci, młodzież, siostry i osoby dorosłe.

Zwieńczeniem rekolekcji było zawierzenie się wspólnoty parafialnej Niepokalanemu Sercu Maryi, a zewnętrznym znakiem tego oddania było przyjęcie medalika Niepokalanej przez wszystkich uczestników rekolekcji. 

Niepokalana Maryja, Róża Duchowna odnowiła nasze serca i na nowo rozpaliła w nich miłość do Jezusa. Razem z Nią wołamy: Maranatha! Przyjdź Panie Jezu!

s. Oksana OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici