logo
Aktualności

Potrójny jubileusz

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP wspólnota w Krakowie przeżywała niezwykłe świętowanie, a okazją do niego był jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych trzech sióstr: s. Jolanty, s. Alberty i s. Moniki.

Dzień rozpoczął się od wspólnej Jutrzni i złożenia życzeń naszym Jubilatkom. O 10.30 ks. Krzysztof Wons SDS odprawił uroczystą Mszę Świętą, podczas której wspólnota oraz zebrani goście dziękowali wraz z siostrami obchodzącymi jubileusz za ich życie, powołanie i drogę 25 lat z Jezusem Oblubieńcem.

W homilii ks. Krzysztof zwrócił uwagę, że słowo Boże wzywa nas do wzniesieniu oczu ku niebu, by zachwycić się pięknem Maryi, pięknem, którego źródłem jest Bóg. Przypominał o tym, że także w każdym z nas jest to piękno, cząstka Boga, którą On złożył w nas oraz o tym, że to On sam konsekruje człowieka. Na koniec zachęcał, byśmy mieli oczy zwrócone na ziemię, byśmy odkrywali Bożą miłość w tym świecie i głosili ją innym naszym życiem.

Po homilii Siostry Jubilatki odnowiły śluby zakonne, a przed zakończeniem liturgii celebrans udzielił im okolicznościowego błogosławieństwa.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z koronką do Bożego Miłosierdzia przyszedł czas na podzielenie się historią powołania Sióstr – najpierw przez obejrzenie zdjęć, a potem przez osobistą opowieść o rozpoznawaniu Bożego wezwania i wstąpieniu do zakonu każdej z Jubilatek.

Wspólne przeżywanie jubileuszu naszych Sióstr upłynęło w radosnej atmosferze, wypełnionej wdzięcznością, dobrym słowem i uśmiechem...

s. Joanna Kołton

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici