logo
Aktualności

Poświęcenie sali gimnastycznej w Poznaniu

„Wierzcie …ujrzycie rzeczy cudowne”
- Poświęcenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Urszulańskich w Poznaniu.

„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się,
ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do Niego,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”. [św. Aniela Merici]

Można powiedzieć, że prawdziwości tych słów doświadczyła wspólnota urszulanek w Poznaniu. W piątek, 28 września 2018 r., miało tam miejsce poświęcenie sali gimnastycznej wybudowanej na potrzeby prowadzonego przez siostry Zespołu Szkół Urszulańskich. Sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, o którego potrzebie mówiło się już od... 1933 roku (sic! - wtedy powstał pierwszy projekt) graniczy rzeczywiście z cudem. Kolejna próba budowy sali była podejmowana w początkach lat 80. poprzedniego wieku. Piętrzące się trudności, przede wszystkim finansowe, okazywały się jednak nie do pokonania. Podobnie było i tym razem, a ednak UDAŁO SIĘ!

Poświęcenie sali gimnastycznej

Dlatego uroczystość poświęcenia nowego obiektu szkolnego, którego dokonał Ksiądz Abp Stanisław Gądecki, była przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności wobec Boga, św. Józefa oraz konkretnych ludzi – zarówno sióstr urszulanek, jak i osób świeckich, którzy przyczynili się do jego powstania.

Wśród zaproszonych gości znalazło się więc liczne grono osób, które na różny sposób uczestniczyło w powstawaniu tego dzieła: Pan inż. Arch. Zbigniew Antczak, Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy inwestycji, BUDOPOLU – POZNAŃ, z Panami: Prezesem Stanisławem Krukiem, Wiceprezesem Łukaszem Kawczyńskim i Kierownikiem Budowy – Inż. Krzysztofem Girusem wraz z gronem Pracowników i Podwykonawców.

Była też obecna Wielkopolski Kurator Oświaty – Pani Elżbieta Leszczyńska.

Na uroczystość poświęcenia dojechała Przełożona Prowincjalna, s. Benigna Kania, aby podziękować przełożonym wspólnoty poznańskiej – obecnej, s. Aleksandzrze Stachnik i poprzedniej, s. Beacie Grygiel – oraz siostrom, które ją tworzą za przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Na ich barkach spoczywał bowiem główny ciężar odpowiedzialności, one też odczuwały wszystkie niedogodności związane z budową. Szczególne słowa podziękowania otrzymała s. Kaja Zadroga, która przez dwa lata bezpośrednio czuwała nad przebiegiem prac budowlanych. We wspólne świętowanie włączyła się też duża grupa sióstr z sąsiedniej wspólnoty w Poznaniu-Pokrzywnie.

Dzielimy radość i życzymy, by nowy budynek sali gimnastycznej służył młodzieży i dzieciom nie tylko w zdobywaniu sprawności fizycznych, ale też tężyzny ducha, której sprzyja uprawianie sportu.XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici