logo
Aktualności

Pogrzeb Ks. Antoniego Syca

Parafia w Rokicinach Podhalańskich, pw. Miłosierdzia Bożego, straciła swego proboszcza, śp. Ks. Antoniego Syca. Zmarł on 12 listopada br., w wieku 69 lat, w szpitalu w Suchej Beskidzkiej na Covid 19.

Pogrzeb odbył się w środę, 18 listopada br. Poprzedziła go Eucharystia i  modlitewne czuwanie przy trumnie Zmarłego, przywiezionej do kościoła już we wtorek o godz.16.00. W dniu pogrzebu, o godz. 9.00, była zorganizowana Msza św. dla dzieci sprawowana w intencji śp. Proboszcza.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła Eucharystia, o godz. 12.00, koncelebrowana przez Ks. Bpa Jana Zająca  oraz kapłanów, którzy licznie przybyli, by modlić się za swego Współbrata w kapłaństwie. Wśród nich był Ks. Stanisław Syc, jedyny brat Zmarłego.

W mowach pożegnalnych podkreślano wielki wkład Księdza Antoniego w utworzenie i rozwój parafii. Ksiądz był z nią związany od początku jej  istnienia (1989 r.), jeszcze w latach, gdy Msze św. odbywały się w naszej kaplicy zakonnej. Był postrzegany jako Kapłan wierny, całym sercem oddany Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Dla mieszkańców Rokicin był troskliwym i dobrym Ojcem. Dbał o duchową formację parafian, o piękną liturgię, ołtarz był zawsze otoczony gronem ministrantów. Życie sakramentalne wiernych było w centrum jego uwagi.

Ksiądz Antoni był  też budowniczym kościoła parafialnego. Świątynia rokicińska  była jego szczególną troską. Dokładał wszelkich starań, by ją wykończyć jak najpiękniej. I taką ją pozostawił. Parafianie ze wzruszeniem i łzami żegnali swego Dobrego Pasterza. Niebo także jakby połączyło się z parafią, zsyłając – pośród  jesiennej aury – piękną, słoneczną pogodę.

Ksiądz spoczął na cmentarzu parafialnym, w grobowcu przeznaczonym dla kapłanów. Jak się okazuje,  była to ostatnia, można powiedzieć, opatrznościowa „inwestycja” Ks. Antoniego. Miesiąc wcześniej ukończono budowę grobowca, który usytuowany jest, zgodnie z jego - omawianym z nami – pragnieniem,
w sąsiedztwie grobowca urszulańskiego.

Na pogrzebie, pomimo obostrzeń związanych z pandemią, nie mogło zabraknąć naszej delegacji. Siostry z Sierczy (3), Kosarzysk (2) i Krakowa (1) zamówiły Mszę św. i złożyły wieniec w imieniu Prowincji. Wiadomość o śmierci Ks. Proboszcza Antoniego Syca została przekazana do wszystkich naszych domów. Wiele z nas znało osobiście Zmarłego i doświadczyło dobroci i szlachetności jego serca. Odwdzięczamy Mu się za to naszą modlitwą, polecając Jezusowi Miłosiernemu.

Mieszkańcy Rokicin szczerze cieszyli się naszym udziałem w pogrzebie ich - ale i naszego - Proboszcza. Podchodzili do nas i wspominali naszą obecność w ich miejscowości. Jeden z panów ze wzruszeniem mówił o wpływie, jaki siostry, zwłaszcza s. Łucja, wywarły na jego życie.

s. Helena Gieroba OSU

I Niedziela Adwentu

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie przybędzie powtórnie w momencie Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie, które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Najlepszym przygotowaniem jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie. 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici