logo
Aktualności

„Panie chcę pójść za Tobą… ale... (Łk 9,61). Rekolekcje dla rozeznających powołanie

W dniach 21-23 lipca 2023 roku, zapraszamy na weekendowe skupienie do Urszulanek UR, do Poznania/Pokrzywna. Będą to rekolekcje skierowane szczególnie do dziewczyn i młodych kobiet, które szukają swojej drogi życia i rozeznają w sercu, że Bóg powołuje je do życia zakonnego. Zatrzymamy się głównie  nad tematem WYBRANIA PRZEZ BOGA!  „Nie wyście MNIE wybrali, ale JA was wybrałem” – mówi Jezus w Ewangelii św. Jana.

W czasie rekolekcji będziemy również mówić o przeszkodach w pójściu za głosem powołania, o strachu przed Wolą Bożą, o lęku przed podjęciem decyzji… W klimacie modlitwy, adoracji, ciszy i zasłuchania się w Słowo Boże, będziemy poznawać i rozważać miłość Bożą oraz pogłębiać więź przyjaźni z Jezusem. Z pomocą osoby towarzyszącej: kapłana i sióstr, pomożemy uczestniczkom rozpoznać znaki, które mogą świadczyć o powołaniu i wprowadzić w proces rozeznawania swojej drogi.

Może warto ZARYZYKOWAĆ i POWSTAĆ z miejsca, aby wyruszyć w drogę z KIMŚ, KTO NAJLEPIEJ CIĘ ZNA I NAJBARDZIEJ KOCHA!!!

Nie lękaj się! Powołanie to TAJEMNICA MIŁOŚCI Boga w twoim życiu. On chce jedynie twojego dobra i szczęścia!

ZAPRASZAMY!

Rekolekcje prowadzą: Siostry Urszulanki UR

  • termin: 21 - 23 lipca 2023
  • rozpoczęcie: 21 lipca, o godz. 18:30 
  • zakończenie: 23 lipca, po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Poznań/Pokrzywno 1
  • rekolekcje dla młodzieży żeńskiej (od 18 do 40 r. ż.)
  • zgłoszenia: powolanieosu@gmail.com (lub telefonicznie s. Jana 728 891 144  - do 18 lipca)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik
  • koszt: ofiara dobrowolna

Kliknij poniżej, by wyświetlić plakat:

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia