logo
Aktualności

Migawka ze szkoły krakowskiej

W czasie pandemii edukacja w naszej szkole, jak we wszystkich placówkach oświatowych, przeszła w tryb zdalnego nauczania. Jako siostry towarzyszymy wszystkim modlitwą, ale też staramy się dostarczać pozytywnych bodźców na ten niecodzienny czas.

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy uczniom codzienne apele ze Słowem Bożym, ale tym razem online. Od poniedziałku do piątku na naszej stronie internetowej pojawiają się Słowa Ewangelii z dnia czytane przez którąś z naszych sióstr, oraz kilka słów do refleksji

Dodatkowo na stronie pojawiają się propozycje pomocne w owocnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu: ciekawe rekolekcje internetowe, filmy oraz linki do transmisji Mszy Świętych. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że uczniowie i tak dużo czasu spędzają w intrenecie (a czas kwarantanny sprzyja temu), staramy się proponować im treści, które będą nie tylko okazją do refleksji, ale też do  chwil konstruktywnego relaksu. 

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici