logo
Aktualności

Międzyszkolny konkurs fotograficzny - Kiedy myślę Polska

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku oraz z Rybnickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizuje Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny - „Kiedy myślę: Polska...”

Międzyszkolny konkurs FOTOGRAFICZNY  Kiedy myślę: POLSKA...

Konkurs został wpisany do kalendarza oficjalnych obchodów, na portalu:
Rok dla Niepodległej

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/miedzyszkolny-konkurs-fotograficzny-kiedy-mysle-polska/

Przełożona Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej objęła konkurs patronatem honorowym.

Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież szkół urszulańskich w Polsce do wzięcia udziału w tym konkursie.


XIII Niedziela Zwykła

Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, ze  wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Naszym krzyżem mogą też być rany zadawane przez  bliźnich, prześladowców oraz wrogów za życie zgodne z Ewangelią.

 

 

 

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici