logo
Aktualności

Międzyszkolny konkurs fotograficzny - Kiedy myślę Polska

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku oraz z Rybnickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizuje Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny - „Kiedy myślę: Polska...”

Międzyszkolny konkurs FOTOGRAFICZNY  Kiedy myślę: POLSKA...

Konkurs został wpisany do kalendarza oficjalnych obchodów, na portalu:
Rok dla Niepodległej

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/miedzyszkolny-konkurs-fotograficzny-kiedy-mysle-polska/

Przełożona Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej objęła konkurs patronatem honorowym.

Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież szkół urszulańskich w Polsce do wzięcia udziału w tym konkursie.


V Niedziela Wielkanocna

Z Jezusem jesteśmy złączeni przez wiarę, modlitwę oraz przez wypełnianie Jego słowa. Zjednoczenie z NIM wymaga, podobnie jak krzew winny , oczyszczenia i przycinania dla lepszego owocowania. Proces ten dokonuje się przez Słowo Jezusa, które również umacnia w wypełnieniu woli Boga. Oczyszczanie i przycinanie jest procesem bolesnym, ale nie jest czynnością niszczycielską, ponieważ dokonuje tego delikatna ręka kochającego Boga.

 

 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici