logo
Aktualności

Kontemplacja w działaniu. Sesja z św. Marią od Wcielenia

W dniach 16-18 lutego 2018 r. w naszym gościnnym domu częstochowskim, miała miejsce sesja na temat Kontemplacji w działaniu. Spotkaniu patronowała św. Maria od Wcielenia, o której Jan Paweł II w dniu jej beatyfikacj, w roku 1980, powiedział:

„Mistrzyni życia duchowego i promotorka dzieła ewangelizacji, Maria od Wcielenia łączy w sobie kontemplację i czyn w zdumiewającej harmonii. Zrealizowała w pełni powołanie kobiety chrześcijańskiej i to z rzadką równowagą, w różnych jej stanach życia. Małżonka, matka, utalentowana dyrektorka przedsiębiorstwa, zakonnica, misjonarka, i to zawsze w wierności Chrystusowi, zawsze w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem (…) W ciągu swego długiego życia Maria od Wcielenia wykazała, że nie istnieje opozycja między kontemplacją Boga i aktywnością apostolską, ale przeciwnie ta ostatnia staję się płodna dzięki tej pierwszej”.

sesja

W sesji uczestniczyły 33 siostry, które pragnęły bliżej poznać Świętą urszulankę, a zwłaszcza jej sekret harmonijnego łączenia głębokiego życia wewnętrznego z życiem w pełni aktywnym.

Pomogła nam w tym s. Daria Klich, przywołując fakty z życia św. Marii od Wcielenia oraz jej niezwykle bogatego życia duchowego. Siostra podkreśliła, że to łaska doświadczania Boga jako Miłości, którego największym pragnieniem jest wejście w intymną relację z człowiekiem, uczyniła ją zdolną do trwania – pośród najbardziej absorbujących zajęć – w nieprzerwanej komunii z Bogiem.

sesja

W tym kontekście o. Tadeusz Hajduk SJ przywołał perykopy ewangeliczne, w których mogłyśmy zobaczyć przykład samego Jezusa. On będąc w pełni człowiekiem potrzebował modlitwy, czasu na rozmowę z Ojcem, by móc wypełnić Jego wolę.

W konferencji na temat „Zdrowej duchowości działania” (VC 74), o. Hajduk przypomniał nam o prymacie życia wewnętrznego i modlitwy oraz potrzebie łączenia kontemplacji z działaniem - bez tego nasze życie konsekrowane nie będzie przynosić owoców.

sesja

Św. Maria od Wcielenia była obecna wśród nas w ikonie autorstwa s. Darii Klich. W czasie modlitwy uwielbienia - ostatniego punktu naszego spotkania – umieściłyśmy ją u stóp Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, którego uwielbiałyśmy jej słowami.

sesja

sesja

s. Ewa Dziura OSU

Materiały do pobrania:

Maria od Wcielenia ikona

♦ Ikona - wykonała s. Daria Klich OSU »

♦ Komentarz do ikony św. Marii od Wcielenia »

♦ Maksymy duchowe Marii od Wcielenia »

♦ Święta Maria od Wcielenia
  - urszulanka o heroicznej wierze (1599-1672)
  - artykuł s. Darii Klich »

 

 

 

I Niedziela Adwentu

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie przybędzie powtórnie w momencie Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie, które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Najlepszym przygotowaniem jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie. 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici