logo
Aktualności

Kobiety silne wiarą, żądne przygód, podróżujące razem…

21 października, urszulanki na całym świecie świętują szczególny dzień swojej Patronki – św. Urszuli, męczennicy z IV wieku chrześcijaństwa. Wraz z siostrami w sposób uroczysty obchodzą również ten dzień wszystkie dzieci, młodzież z przedszkoli i szkół prowadzonych przez siostry, jak również cała rodzina urszulańska: rodzice, absolwenci, wychowankowie i wszyscy bliscy urszulankom.

Z Listu S. Susan, Matki Generalnej Urszulanek, (16.10.2022):

„Kiedy w 1535 roku, św. Aniela Merici  założyła w Bresci Towarzystwo kobiet, jako wzór dała mu grupę kobiet silnych wiarą, żądnych przygód, podróżujących razem. Wspólna pielgrzymka sprawiała, że powstały między nimi bliskie, osobiste więzi i głębokie wzajemne oddanie oraz oddanie Bogu, za Którego wezwaniem podążały.

Ponieważ stanowiły jedno w pragnieniach, wizji i zaangażowaniu, dzięki sile i odwadze czerpanej od siebie nawzajem, były w stanie stawić czoła ogromnym wyzwaniom, a nawet męczeństwu.

Być może my, urszulanki żyjące dzisiaj, mamy jeszcze wiele do nauczenia się od Anieli
o Urszuli i jej Towarzyszkach. Możemy być jej wdzięczne za danie nam tych kobiecych wzorów odwagi, zaangażowania i „bycia razem”.

Czy przemawia do Ciebie przykład odwagi, zaangażowanie i „bycie razem”?

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici