logo
Aktualności

Już „na zawsze” - śluby wieczne s. Anny Kalecińskiej

3 lipca 2022 r. o godz. 11:30, w Poznaniu, odbyła się Msza Święta w czasie, której s. Anna od Wcielenia złożyła - już na zawsze - śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Zaślubiam Cię na zawsze z Jezusem Chrystusem, Synem Boga Żywego, który będzie Cię strzegł od wszelkiego zła. Przyjmij więc pierścień wiary, pieczęć Ducha Świętego, aby być nazwaną Oblubienicą Chrystusa. Jeśli wiernie służyć Mu będziesz, otrzymasz wieniec chwały w wiecznościte słowa skierował do Siostry główny celebrans. Od tej chwili zewnętrznym znakiem zaślubin jest noszona przez Siostrę na palcu obrączka. 

Bóg otworzył przed Siostrą Anną głębię swego serca, obdarował swą bezgraniczną miłością, zaprosił do intymnej relacji i uzdolnił do odpowiedzi na to zaproszenie. Uwielbiajmy Go w tym wszystkim, co uczynił i nieustannie czyni w sercu s. Anny!

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia