logo
Aktualności

Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Informujemy, iż Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Prowincja Polska 02 -634 Warszawa, ul. Racławicka 101 otrzymało grant w łącznej kwocie 178 619,00zł na wsparcie: Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyrażamy wdzięczność za grant dla naszego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Dzięki tym środkom możemy wypłacić dodatki do wynagrodzenia pracownikom, zakupić testy dla pracowników na obecność COVID -19, zakupić środki  ochrony osobistej i odpowiednie wyposażenie, by chronić osoby starsze i chore przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2 w czasie pandemii.

Dziękujemy.

https://dps-pokrzywno.pl/

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici