logo
Aktualności

Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Informujemy, iż Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Prowincja Polska 02 -634 Warszawa, ul. Racławicka 101 otrzymało grant w łącznej kwocie 178 619,00zł na wsparcie: Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyrażamy wdzięczność za grant dla naszego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Dzięki tym środkom możemy wypłacić dodatki do wynagrodzenia pracownikom, zakupić testy dla pracowników na obecność COVID -19, zakupić środki  ochrony osobistej i odpowiednie wyposażenie, by chronić osoby starsze i chore przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2 w czasie pandemii.

Dziękujemy.

https://dps-pokrzywno.pl/

XXVI Niedziela Zwykła

Pierwszy syn z tej przypowieści robi wrażenie człowieka szczerego, posłusznego, kulturalnego i szanującego swojego ojca. Okazuje się jednak, że takim nie jest. Drugi syn - pozornie niegrzeczny i nietaktowny - opamiętał się i wykonał polecenie ojca. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby z szacunkiem i bez zwłoki odpowiedział na prośbę ojca.

 

 

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici