logo
Aktualności

Dni Arteterapii „Człowiek – Sztuka – Relacja” w krakowskim Ignatianum

S. Bożena Lubocka OSU została zaproszona do udziału w sesji organizowanej przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie na temat arteterapii, czyli terapii przez sztukę.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie zorganizował Dni Arteterapii „Człowiek – Sztuka – Relacja”. W ramach tego wydarzenia, 9 maja 2024 r., odbyły się sesje plenarne, w czasie których wykłady mieli zarówno pracownicy naukowi krakowskiej uczelni, jak i zaproszeni goście.

W programie była  też sesja posterowa (plakatowa), z udziałem studentów Arteterapii UIK, którzy prezentowali tematy i założenia przygotowywanych prac magisterskich z zakresu arteterapii. Miała też miejsce dyskusja, moderowana przez studentów, z udziałem przedstawicieli środowisk, do których kierowane są działania arteterapeutyczne.

W tym gronie znalazła się s. Bożena Lubocka, dyrektor i nauczyciel naszego Przedszkola im. Św. Anieli Merici w Sierczy. Siostra dzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i wykorzystywaniem w niej terapii przez sztukę.

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia