logo
Aktualności

Co robić by nie utonąć

17 marca 2018 roku w parafii Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku odbyło się wielkopostne spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży (klasy VI – XI), prowadzone przes ks. Remigiusza Oleniacza i s. Helenę Nevinską. Udział w tym spotkaniu wzięło 18 osób.

Rekolekcje w Iwano-Frankiwsku

Tym razem nie szukaliśmy zagubionej owieczki, ale sens i temat rekolekcyjnego spotkania był podobny do tego sprzed tygodnia. Skupiliśmy się na Sakramencie Pojednania. W przedpołudniowej części spotkania mieliśmy katechezę składającą się z trzech obrazów – ilustracji naszego podejścia do wiary, chrzescijaństwa, relacji z Jezusem. Obrazy przedstawiały tonącego człowieka, któremu Jezus najpierw MÓWI co należy robić, by nie utonąć, następnie DAJE PRZYKŁAD, jakie ruchy wykonywać, a w trzecim obrazie – Jezus RATUJE człowieka wyciągając go z wody. Doszliśmy do wniosku, że nie wystarczy WIEDZA o Bogu i słuchanie pięknych kazań; nie wystarczy NAŚLADOWANIE przykładu Jezusa czy świętych, lecz koniecznym jest to, by Jezus wkroczył w nasze życie i nas ZBAWIŁ, a my – byśmy Mu na to pozwolili.

W pracy w grupach pochylaliśmy się nad Pismem Świętym, fragmentami opisującymi wkroczenie Jezusa w życie konkretnych ludzi. Następnie zrobiliśmy krótkie wspólne podsumowianie. Potem była adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi, a następnie – Msza Święta.

Po obiedzie, w drugiej części spotkania, pracowaliśmy w grupach z przypowieścią o synu marnotrawnym. Oprócz odpowiedzi na pytania postawione do tej przypowieści należało napisać też hasłowo na karteczkach: Z czym ci się kojarzy słowo „grzech”?; Co czujesz kiedy zgrzeszyłeś?; Z czym ci się kojarzy słowo „spowiedź” oraz co czujesz po spowiedzi?. Jako owoc tej pracy powstały dwa plakaty: GRZECH i SPOWIEDŹ, na których znalazły się obrazy z powyższych skojarzeń. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

s. Helena Nevinska OSU

III Niedziela Zwykła

Duch Pański spoczął na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Iz 61,1n. 58,6)

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia