logo
Aktualności

100-lecie Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Dnia 7 czerwca 2020 roku przypada 100. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Siostry Urszulanki SJK są nam szczególnie bliskie przez osobę M. Urszuli Ledóchowskiej, która powiązała niejako historię naszych dwóch Zgromadzeń.

Matka Urszula rozpoczęła swoją drogę życia zakonnego w krakowskim klasztorze sióstr urszulanek przy ul. Starowiślnej i spędziła tam 20 lat. W 1907 roku wyjechała na nową fundację do Petersburga i od tamtej chwili Pan Bóg przygotowywał ją stopniowo do nowego dzieła. Po różnych kolejach losu, 7 czerwca 1920 roku, gdy Zgromadzenie osiedlało się już w Pniewach, M. Urszula Ledóchowska otrzymała ze Stolicy Apostolskiej pozwolenie na przekształcenie autonomicznego klasztoru w Petersburgu na nowe zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim. Tak utworzona została nowa gałąź urszulańska.

Łączymy się z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego w obchodach jubileuszowych, dziękując Panu Bogu za charyzmat św. Urszuli Ledóchowskiej w Kościele. Dziękujemy też Siostrom za ich życie oddawane Bogu w codziennej służbie spełnianej w duchu miłości i radości.  Życzymy dalszego Bożego prowadzenia i błogosławieństwa.

Więcej o św. Urszuli Ledóchowskiej w klasztorze krakowskim

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici