logo

Św. Urszula Ledóchowska

Święta Urszula Ledóchowska

Święta znana jako „Apostołka uśmiechu”, zaangażowana w misję wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie wrażliwa na potrzeby tych najbiedniejszych i opuszczonych, w pierwszych latach swego życia zakonnego zanurzona była w charyzmat i duchowość św. Anieli Merici. Pozostała jej duchową córką również wtedy, gdy weszła na drogę szczególnego Bożego wezwania, realizując swój własny, specyficzny charyzmat.

św. Urszula Ledóchowska - Julia Ledóchowska z mamą

Julia Ledóchowska z mamą.
Źródło: APUUR, SP 224.

Pochodziła z polskiej arystokratycznej rodziny. Jej ojciec, Antoni Ledóchowski, jako emigrant polityczny osiedlił się w Austrii i tam 14.IV.1865 roku urodziła się w Loosdorf Julia Ledóchowska, druga z siedmiorga dzieci Antoniego i Józefiny (z d. Salis-Zizers, Szwajcarki). W 1882 roku cała rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, na południu ziem polskich.

św. Urszula Ledóchowska - w zgromadzeniu krakowskim.

W Zgromadzeniu krakowskim.
Źródło: APUUR, F, Kraków.

Julia wzrastała w rodzinie przepełnionej miłością i głęboko religijnej. Jej powołanie do życia zakonnego dojrzewało od lat dziecięcych. 18.VIII.1886 roku zapukała do drzwi klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie i tam, po okresie próby została przyjęta do nowicjatu 17.IV.1887 roku. Otrzymała wówczas imię Urszula. 24.IV.1889 roku, złożyła śluby zakonne i odtąd służyła dzieciom i młodzieży w szkole i pensjonacie, prowadzonym przy klasztorze. Jako nauczycielka prowadziła m.in. lekcje j. francuskiego. Najbardziej sprawdzała się jednak w pracy wychowawczej. Wśród uczennic znana była jej dobroć, indywidualne podejście do każdej osoby, empatia i jasne stawianie wymagań. Dziewczęta wspominały potem: „Znała każdą z nas, znała nasze wady i zalety”.

 

Freski w kaplicy krakowskiej wykonane przez Urszulę Ledóchowską

Freski w kaplicy krakowskiej wykonane
przez Urszulę Ledóchowską ok. 1899.
Źródło: APUUR, F, Kraków.

M. Urszula była utalentowana plastycznie. Spod jej pędzla wyszły liczne obrazy. Niektóre z nich do dziś zdobią kaplicę i klasztor Urszulanek w Krakowie. Nie zachowały się natomiast pierwsze freski w kaplicy, które U. Ledóchowska wykonała ok. 1899 roku.

św. Urszula Ledóchowska - Grota M. B. z Lourdes w ogrodzie klasztoru krakowskiego wybudowana z inicjatywy M. Urszuli

Grota M. B. z Lourdes w ogrodzie klasztoru
krakowskiego wybudowana z inicjatywy M. Urszuli
i poświęcona 12 maja 1904. Źródło: APUUR, F, Kraków.

Matka Urszula była bardzo oddana swemu powołaniu. Takie cechy jak: gorliwość, rozmodlenie, umiłowanie woli Bożej, skromność, prostota, pracowitość i ujmujący sposób bycia, rozwijała i pogłębiała przez całej swoje życie zakonne. Charakterystycznym rysem jej duchowości była pobożność maryjna.

 

 

 

Klasztor urszulanek w Krakowie po rozbudowie szkoły

Klasztor urszulanek w Krakowie po rozbudowie szkoły
w latach 1906-1907. Źródło: APUUR, F, Kraków.

Urszulanki krakowskie wspominały, że „rozpierała ją inicjatywa”. Miała wiele pomysłów, które realizowała tak na polu wychowawczym, jak i organizacyjnym. Dar ten wykorzystała szczególnie, gdy została przełożoną klasztoru (1904-1907). Idąc z duchem czasu przeprowadziła reformę programów nauczania w szkole urszulanek. Wybudowała też nowy gmach szkolny (1906-1907), z nowoczesnymi gabinetami specjalistycznymi. Najbardziej śmiałą jej inicjatywą było utworzenie przy klasztorze akademika dla studentek (1906), w okresie gdy kobiety zaczęto dopiero dopuszczać do studiów uniwersyteckich. Dodać należy także, że chcąc dostosować życie sióstr do nowych form apostolstwa, doprowadziła w 1907 roku do zmiany Konstytucji polskich klasztorów Urszulanek.

 

św. Urszula Ledóchowska w Petersburgu

M. Urszula Ledóchowska w Petersburgu
w 1907 roku. Źródło: APUUR, SP 224.

To zaangażowanie M. Urszuli Ledóchowskiej, jej wrażliwość na znaki czasu i niespokojny duch pchnęły ją jeszcze dalej. Pociągnięta perspektywą pracy wychowawczej na terenie Rosji, uzyskała zgodę na wyjazd do Petersburga. 31 lipca 1907 roku opuściła klasztor w Krakowie.

Nie przeczuwała wtedy jeszcze, że w jej życiu rozpoczął się zupełnie nowy etap, który z latami zaowocował założeniem nowego zgromadzenia zakonnego - Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

 

 

 

 

 

Obraz św. Urszuli Ledóchowskiej w kaplicy klasztoru krakowskiego

Obraz św. Urszuli Ledóchowskiej w kaplicy klasztoru
krakowskiego. Źródło: ADK, 2 A.VI.5/2.

Najważniejsze daty od 1907 roku:

1908 - zatwierdzenie autonomicznej wspólnoty urszulanek w Petersburgu

1914 - wyjazd M. Urszuli do Szwecji (Sztokholm) i sprowadzenie tam Sióstr z Petersburga (1915), a potem przeniesienie całej Wspólnoty do Aalborga w Danii (1918)

1920 - wyjazd z Aalbogra do klasztoru w Pniewach (Polska); pozwolenie Stolicy Apostolskiej na przekształcenie tego klasztoru w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

1923 - zatwierdzenie pierwszych Konstytucji nowego Zgromadzenia

1939 - śmierć M. Urszuli Ledóchowskiej (Rzym, 29.V)

1983 - beatyfikacja M. Urszuli Ledóchowskiej (Poznań, 20.VI)

2003  - kanonizacja M. Urszuli Ledóchowskiej (Rzym, 18.V)

 

Opracowała s. Iwona Naglik OSU

 

Źródła:

ADK, A XXX, Spis sióstr chórowych klasztoru poznańsko-krakowskiego 1858-1916, s. 85.

ADK, C 4/2, Notatki kronikarskie 1883 nn., s. 23.

ADK, C 135, Listy Urszulanek SJK, s. 3-6.

Ledóchowska Józefa, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Poznań 1975.

Ledóchowska Teresa, Matka Urszula Ledóchowska a klasztor krakowskich urszulanek, [w:] Polscy Święci, red. J. Bar, t. 4, Warszawa 1984, s. 142-254.

Ledóchowska Urszula, Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego, Poznań 1987.

https://urszulanki.pl

 

 
I Niedziela Adwentu

Każdy, w swoim życiu przeżywa własny adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny i bolesny. Pojawiają się znaki, które poprzez rożne okoliczności czy wydarzenia wskazują na obecność Jezusa, który nas zauważa, troszczy się o nas i uczestniczy we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia