logo

2020-04-19 Niedziela Miłosierdzia Bożego

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA J 20,19-31
Niedziela Miłosierdzia Bożego

     
           
                                                                     

Pomimo zamkniętych drzwi, Jezus przychodzi i staje pośrodku przerażonych uczniów.

Pokój wam !  To są pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do Apostołów.

Chrystus przynosi im pokój  i przemianie ich serca. Wyprowadza swoich uczniów z ciemności lęku , zwątpienia i rozpaczy do światła pokoju i radości zmartwychwstania.

Zmartwychwstały Pan zachęca wątpiącego Tomasza do wiary. Spotkanie z Jezusem i moc Jego pokoju natychmiast wyzwala apostoła z niedowiarstwa. Jego radosny okrzyk Pan mój i Bóg mój, jest wyrazem i potwierdzeniem odzyskanej, mocnej wiary.

                                                   ----------------------

Dzisiaj obchodzimy również święto Miłosierdzia Bożego.                                             

Miłosierdzie Boże jest widoczne w wielu wydarzeniach historii zbawienia.  W Biblii, dobroć miłosiernego Boga dominuje nad karą i zagładą za niewierność Izraela. Bóg odpuszcza liczne grzechy, leczy rany i niemoce, wybawia od zguby, daje łaski i lituje się nad ludem. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany ( por. Ps  103(102); 146(145):147(146).

Jezus jest najlepszym obrazem miłosiernego Ojca. Posłannictwo  Syna Bożego wyraża się poprzez nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda  skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących.

Miłosierny Jezus czyta w ludzkich sercach i odpowiada na ich potrzeby. Najbardziej ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie.  Dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i Jego chwalebne Zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.

Miłosierdzie Boga jest dla nas źródłem radości i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. Miłosierdzie jest największym darem Boga, który wychodzi na spotkanie z nami.

Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy on patrzy szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie – to droga łącząca Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani  na zawsze pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech  ( por. Papież Franciszek ).

W Jezusie i przez Jezusa niewidzialny, miłosierny Bóg staje się widzialny i dostępny dla  każdego człowieka.

Miłosierdzie jest darem złożonym w nasze ludzkie, słabe ręce, aby dzielić się nim z innymi.

Tak, jak miłosierny jest Bóg względem nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia jedni wobec drugich.

   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici