logo

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego    C Dz 2,1-11; J 14,15-16. 23-26


  Wszyscy zostali napełnieni Duchem ŚwiętymKiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy uczniowie razem na tym samym miejscu, gdzie z Maryją Matką Jezusa trwali na modlitwie ( por. Dz 1,13-14).

Duch Święty, z wielką mocą, zstąpił na nich jako wiatr i ogień i napełnił wszystkich, którzy tam byli.

W Piśmie świętym te dwa symbole ( wiatr i ogień) wskazują na obecność Boga oraz na działanie Ducha Świętego.

Wiatr Jest rzeczywistością dynamiczną, jest niewidzialny i nieuchwytny, swoim działaniem obala przeszkody i łamie opory.

Ogień, oprócz różnych negatywnych atrybutów, ma także pozytywne cechy : oświetla, ogrzewa, oczyszcza, rozpala serce człowieka, wypala wszystko co stare, a czyni nowym stworzeniem.

Duch Święty przemienił Apostołów. Obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą oraz darem języków. Otworzyli, dotąd zamknięte ze strachu drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, odważnie głosili wielkie dzieła Boga.

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, nie było jedynym wydarzeniem. Powtarza się nadal. Duch Świętu przychodzi zawsze ze swoimi owocami - z miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem ( por. Gal 5,22).

Podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa, również my nie możemy opuścić naszego „ wieczernika” bez pomocy Ducha Świętego, który uwalnia nas od leku i pomaga wyjść na „ ulice” i głosić wszystko, co Bóg proponuje dla naszego świata : sprawiedliwość, miłosierdzie, współczucie, troska o ubogich, zgoda wśród nas – ludzi, zaparcie się siebie, przebaczenie – to najważniejsze przesłanie. (por. Mark Francis CSV).

W naszym codziennym życiu, Duch Święty pojawia się często. Nawrócenie, dobra spowiedź, przemiana życia, nasze szczególne powołanie, dobra praca, miłosierdzie, przebaczenie i miłość bliźniego - to są znaki działania Boga.
Niech Pocieszyciel – Duch Święty będzie z nami. Niech będzie z nami Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyśmy umieli zawsze rozróżniać to, co od Boga pochodzi, i abyśmy umieli odróżniać to, co pochodzi od „ księcia tego świata” (św. Jan Paweł II )

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych. Rozpal w nas ogień twojej miłości.
Panie, poślij nam twojego Ducha i odnów oblicze ziemi, oblicze naszego Kościoła,
oblicze naszych wspólnot i rodzin. Odnów nasze oblicza i nasze serca

(por. Fr Thomas Rosica CSB).

                                                                 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia