logo

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego    C Dz 2,1-11; J 14,15-16. 23-26


  Wszyscy zostali napełnieni Duchem ŚwiętymKiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy uczniowie razem na tym samym miejscu, gdzie z Maryją Matką Jezusa trwali na modlitwie ( por. Dz 1,13-14).

Duch Święty, z wielką mocą, zstąpił na nich jako wiatr i ogień i napełnił wszystkich, którzy tam byli.

W Piśmie świętym te dwa symbole ( wiatr i ogień) wskazują na obecność Boga oraz na działanie Ducha Świętego.

Wiatr Jest rzeczywistością dynamiczną, jest niewidzialny i nieuchwytny, swoim działaniem obala przeszkody i łamie opory.

Ogień, oprócz różnych negatywnych atrybutów, ma także pozytywne cechy : oświetla, ogrzewa, oczyszcza, rozpala serce człowieka, wypala wszystko co stare, a czyni nowym stworzeniem.

Duch Święty przemienił Apostołów. Obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą oraz darem języków. Otworzyli, dotąd zamknięte ze strachu drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, odważnie głosili wielkie dzieła Boga.

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, nie było jedynym wydarzeniem. Powtarza się nadal. Duch Świętu przychodzi zawsze ze swoimi owocami - z miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem ( por. Gal 5,22).

Podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa, również my nie możemy opuścić naszego „ wieczernika” bez pomocy Ducha Świętego, który uwalnia nas od leku i pomaga wyjść na „ ulice” i głosić wszystko, co Bóg proponuje dla naszego świata : sprawiedliwość, miłosierdzie, współczucie, troska o ubogich, zgoda wśród nas – ludzi, zaparcie się siebie, przebaczenie – to najważniejsze przesłanie. (por. Mark Francis CSV).

W naszym codziennym życiu, Duch Święty pojawia się często. Nawrócenie, dobra spowiedź, przemiana życia, nasze szczególne powołanie, dobra praca, miłosierdzie, przebaczenie i miłość bliźniego - to są znaki działania Boga.
Niech Pocieszyciel – Duch Święty będzie z nami. Niech będzie z nami Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyśmy umieli zawsze rozróżniać to, co od Boga pochodzi, i abyśmy umieli odróżniać to, co pochodzi od „ księcia tego świata” (św. Jan Paweł II )

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych. Rozpal w nas ogień twojej miłości.
Panie, poślij nam twojego Ducha i odnów oblicze ziemi, oblicze naszego Kościoła,
oblicze naszych wspólnot i rodzin. Odnów nasze oblicza i nasze serca

(por. Fr Thomas Rosica CSB).

                                                                 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici