logo

XXI Niedziela Zwykła

21  NIEDZIELA  ZWYKŁA   A Mt 16, 13-17

     
           
                                                                     

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego

Dzisiejsza Ewangelia podaje  różne wypowiedzi i opinie ówczesnych ludzi, dotyczące Jezusa. Także w dzisiejszych czasach, w różnych  środowiskach, można zauważyć odmienne nastawienia względem  Chrystusa i religii.

Gdy Jezus usłyszał opinie tłumu o sobie, zwrócił się do swoich apostołów i zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie?

To był szczególny, wyjątkowy moment w ich relacji z Mistrzem. Szymon odpowiedział:  Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Wyznanie Piotra było jasne i bezpośrednie.

Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie –odpowiedział Jezus.

Jest to szczególny, wyjątkowy fragment dzisiejszej Ewangelii, podający  ważne, wspaniałe, szczere wyznanie wiary Piotra, Bóg Ojciec objawił mu całą prawdę o Swoim Synu – Jezusie.

Wyznanie Piotra jest największym kryterium naszej wiary. Jest także najpiękniejszym wyznaniem jakie człowiek może  wyrazi wobec Boga. W nim zawarta jest cała prawda o Chrystusie i jego misji.

Chrystus pochwalił Szymona – Piotra za jego zrozumienie i wiarę, ale  wyjaśnił, że  jego wiedza  pochodzi od Boga.

Słowa Jezusa, skierowane do Piotra, dotyczą też wszystkich chrześcijan. Bóg Ojciec wybrał nas i przyprowadził do Jezusa (por. J 6,37.44). 

Wiara w Jezusa Chrystusa jest wielkim darem Boga. Człowiek, bowiem, własnymi siłami, talentami czy zdolnościami nie jest w stanie poznać misterium  Syna Bożego.

Innym, ważnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest prymat św. Piotra, który stał się skałą – fundamentem  i głową Kościoła Chrystusowego.

Następcy Piotra  będą kontynuować jego apostolską misję .Będą strzec wiary oraz wskazań życiowych zawartych w Ewangelii aż do skończenia świata.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do głębokiej  refleksji nad misterium Syna Bożego.

Jezus pyta mnie dzisiaj: Kim Ja jestem dla Ciebie ?
Jaka jest moja szczera odpowiedź?

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia