logo

XXIX Niedziela Zwykła

29  NIEDZIELA  ZWYKŁA A Mt 22,15- 21

     
           
                                                                     

ZOddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga
Mt 22,21

W pewnym sensie jesteśmy obywatelami politycznego państwa, do którego należymy oraz obywatelami królestwa Bożego. Jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec jednego i drugiego.

Celem faryzeuszy było zniszczenie Jezusa przez dyskryminowanie Go, albo przez nakłanianie  do popełnienia błędu, mogącego doprowadzić do konfliktu z Rzymianami, lub z Żydami, którzy walczyli z znienawidzonym okupantem.

Jezus pominął pytanie o płaceniu podatków i przeszedł do sedna sprawy.

Wyjaśnił, że jeśli moneta, którą  posiadają należy do Cezara, trzeba  ją oddać Cezarowi. Żydzi nie  używali monety  okupanta.

Płacenie podatku Cezarowi oznaczało zaakceptowanie władzy państwowej, a także władzy rządzącego.

Obywatele mogą korzystać z usług społecznych, z ubezpieczenia, zasiłków, różnych profitów, opieki zdrowotnej, edukacji itp. Dlatego są zobowiązani do płacenia podatków.

Pierwsze czytanie liturgiczne (Iz 45,1.4-6) jest przykładem jak Bóg  pośrednio sprawuje swoją władzę, posługując się  Cyrusem, królem Persji.  

Trzeba również pamiętać o tym, że państwo nie posiada władzy absolutnej. Tylko Bóg ma absolutną władzę.

Gdy pojawi się konflikt pomiędzy władzą duchową a doczesną, warto przypomnieć słynne powiedzenie św. Tomasza More: Dobry sługa króla, ale Boży najpierw.

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

Chrystus pozostawił swój obraz w sercu każdego człowieka.  Zostawił  swoje Oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie. Pod panowaniem Jezusa znajdują się więc wszyscy ludzie na całym świecie.

Władza Jezusa Chrystusa jest panowaniem miłości i miłosierdzia, pokoju i sprawiedliwości.

Oddać Bogu to, co do Boga należy znaczy: uznawać władzę Boga nad  wszelkim stworzeniem. Bożą własnością jest cały wszechświat, życie, czas, człowiek. Własnością Boga jest również to, co od Boga otrzymujemy.

Oddawać Bogu wszystko znaczy żyć Jego darami, rozwijać je, pracować nimi dla dobra własnego oraz dla dobra innych – z wiarą i ufnością  pełniąc wolę Ojca Niebieskiego podczas  naszego ziemskiego życia.

s. Boguchwała Kuras OSU

 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici