logo

Uroczystość Wszystkich Świętych

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

     
           
                                                                     

Dzisiejsza uroczystość jest świętem  nieba. Jest również naszym świętem. Święci w niebie wstawiają się za nami, wypraszają nam łaski i błogosławieństwo Boga. Dziękujmy im za to szczególnie w dniu dzisiejszym.

Święci  również teraz żyją wśród nas. Są to ludzie, którzy praktykują Jezusowe błogosławieństwa: ubodzy w duchu, którzy znają swą ludzką ograniczoność i słabość, dlatego we wszystkim powierzają się Bogu; to  smutni z powodu panującego zła, w świecie i w ludzkich sercach; cisi, którzy z pokorą  pełnią wolę Boga i bez rozgłosu służą  innym i społeczeństwu; to ci, którzy pragną sprawiedliwości i prawdy; to miłosierni i ludzie o czystym i szczerym sercu oraz ci, którzy wprowadzają pokój przede wszystkim w swoim  środowisku; to prześladowani za swoje przekonania i  życie zgodne z Ewangelią.

Nikt nie jest wolny od ludzkich słabości, błędów, grzechów. Święci nie są ideałami, ale są ludźmi, którzy potrafią oddać Bogu swoje braki, winy, klęski. Z pomocą Bożej łaski zmagają się ze swoimi słabościami , starają się naprawić to, co było nieudane i z ufnością oczekują na wieczne szczęście. Świętość nie jest nieskazitelnością moralną, perfekcjonizmem duchowym czy doskonałością. Świętość to pokorne otwarcie się na działanie Ducha Świętego, to miłość Boga i drugiego człowieka.

s. Boguchwała Kuras OSU

GŚwiat jest jak ogród, w którym Duch Święty, z godną podziwu fantazją,
wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur, różnego wieku i pozycji społecznej.
Każdy jest inny od drugiego z niepowtarzalną osobowością i własnym duchowym charyzmatem.
Wszystkich jednak cechuje pieczęć Jezusa, czyli odcisk Jego miłości
(Benedykt XVI).

 

więcej rozważań »

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość jest świętem  nieba. Jest również naszym świętem. Święci w niebie wstawiają się za nami, wypraszają nam łaski i błogosławieństwo Boga. Dziękujmy im za to szczególnie w dniu dzisiejszym.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici