logo

XXIV Niedziela Zwykła

24  NIEDZIELA  ZWYKŁA  A  Mt 18,21-35

     
           
                                                                     

Ile razy mam przebaczyć?

Pojednanie i przebaczenie nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy zranienia są głębokie. Wymaga to niekiedy długiego procesu, czasu, cierpliwości i wytrwałej modlitwy.

Można przypuszczać, że Piotr miał problem z przebaczeniem. Dlatego pyta Jezusa ile razy ma przebaczyć bratu i czy siedem razy wystarczy. Może był  zadowolony ze swojej wielkodusznej propozycji, które znacząco przekraczała ówczesne, stosowane przez Rabinów normy. 

Jezus odpowiada: nie siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. To znaczy  - zawsze.

Sugerowana przez Chrystusa gotowość do przebaczenia, jest podstawowym wymogiem życia chrześcijańskiego (por. Mt 5,23-24; 6,14-15; Mk 11,25).

Dzisiejszej Ewangelia nie tylko uczy o przebaczeniu, ale również ukazuje współzależność naszego wybaczania bliźnim z przebaczeniem, którego pragniemy od Boga dla siebie. Doświadczenie Bożej wybaczającej, bezwarunkowej miłości skłania nas do wybaczenia tym, którzy nas zranili.  

Przypowieść o niemiłosiernym słudze ukazuje  skutki braku miłosierdzia względem drugiego człowieka.

To, co my wybaczamy naszym winowajcom, jest nieporównywalne z nieskończoną miłością i przebaczeniem jakim obdarzył nas Bóg.  

Pan Bóg darował nam niewypłacalny dług spowodowany naszymi grzechami, za które Syn Boży ofiarował swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia.

Jeśli my przebaczymy innym, możemy liczyć na miłosierdzie Boże względem nas.   

Odpuść grzechy bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia ? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów ? (Syr 28, 2-4). Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, to również i wam przebaczy Ojciec Niebieski ( Mt 6,14).

Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem (…)
jak Pan wybaczył wam, tak i wy

(Kol 2,12n)

 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici