logo

XXIII Niedziela Zwykła

23  NIEDZIELA  ZWYKŁA   A Mt 18, 15-20

     
           
                                                                     

Jeśli Twój brat zgrzeszy...

Fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o upominaniu braterskim. Upominanie w duchu Ewangelii jest przejawem miłości braterskiej jeśli wyklucza wszelkie pragnienia zemsty, chęci upokorzenia innych, pychę, próby zranienia  kogoś.

Upomnienie nie może być wyniosłym moralizowaniem, bezdusznym wytykanie błędów czy osądzaniem.

Niewłaściwym podejściem do błędów, wykroczeń czy przewinień drugiego człowieka jest także  źle zrozumiana tolerancja, fałszywe podejście do wolności, brak reakcji na zło.

Upominanie powinno być szczere i jasne.

Upomnienie braterskie jest owocne gdy prowadzi do pojednania, przebaczenia, nie osądzania, do właściwie pojętej tolerancji i troski o tego, który błądzi.

Pan Jezus ukazuje różne sposoby traktowania tych, których uważa się za złych. Doskonałym wzorem jest Jego postawa i sposób działania  względem grzeszników, czyli  maksimum cierpliwości  oraz życzliwa miłość. Doskonałą ilustracją podejścia Chrystusa do zagubionych jest Jego troska i miłość względem celnika Zacheusza oraz grzesznej kobiety.

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do naśladowania Jezusowego sposobu traktowania zagubionego w życiu człowieka oraz do życzliwej, szczerej pomocy w odnalezieniu właściwej drogi do Boga oraz do braterskiej wspólnoty.  

Chrystus zachęca również do wspólnotowej modlitwy: Jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś proszą, otrzymają wszystko od Mojego Ojca, który jest w niebie. Tam gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Moje imię, jestem pośród nich  (Mt 18,19n).

Jezus jest obecny we wspólnocie. Jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Jest obecny gdy się razem modlimy w Jego imię we wspólnocie, w grupach apostolskich czy w rodzinie. Wspólna modlitwa zapewnia obecność Chrystusa, co gwarantuje jej skuteczność i wzmacnia łączące nas więzi.

Kochaj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz, milcz z miłości, gdy mówisz, mów z miłością,
gdy upominasz, czyń to z miłością, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością.
Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła pochodzi jedynie dobro.

(Św. Augustyn)

 

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia