logo

Uroczystość Bożego Ciała

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA


     

 

Wy dajcie im jeść!

Relacja o cudownym rozmnożenia chleba znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach, chociaż różni się nieznacznie. (Mk 6,34-44 ; Mt 14, 13-21; Łk 9,12-17; J 6,1-15).

Gdy nadszedł wieczór, Jezus zatroszczył się, aby nakarmić wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Uczniowie martwili się z powodu niewystarczającej ilości chleba dla wszystkich, dlatego zamierzali odprawić ich do okolicznych wiosek i zagród, gdzie mogliby otrzymać żywność i schronienie. 

Wy dajcie im jeść powiedział Jezus do Apostołów (por. Łk 9, 12n).

Andrzej, brat Piotra, ujrzał chłopca, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (Jan 6,9). Mały anonimowy chłopiec ofiarował swoje chleby i ryby Jezusowi. Dostarczył materię do cudu. Potem odszedł niezauważony przez Apostołów i wielu innych ludzi. Niczego więcej o tym chłopcu nie wiemy. 

Bóg czyni wielkie cuda, posługując się małymi rzeczami.

Jezus bierze chleby i ryby, patrzy w niebo, błogosławi, łamie, podaje uczniom, aby oni dzielili się i podawali ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a było tam około pięciu tysięcy osób. Po posiłku zebrano jeszcze 12 koszów ułomków.

Cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią Eucharystii. Ukazuje jak Chrystus stokrotnie pomnaża każde nawet najmniejsze dobro.

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Uroczystość Bożego Ciała jest okazją do świadczenia o naszej wierze, miłości i wdzięczności za wielki Boży Dar za Świętą Eucharystię. 

Rozmnażając chleb, Jezus posługuje się codziennym pokarmem.

Dzisiejsze czytania liturgiczne pobudzają nas do ufności, że kilka chlebów i ryb, które dajemy Jezusowi, mogą nasycić wielu.

Chrystus przyjmuje tyle, ile dajemy, błogosławi, pomnaża i rozdaje. Każde dobre słowo, każdy czyn miłości może uczynić wiele dobra.

Spotkanie z Eucharystycznym Jezusem inspiruje nas do praktykowania współczucia i miłosierdzia względem naszych bliźnich, do dzielenia się nie tylko zwykłym chlebem, ale także bogactwem duchowym.

Chrystus stokrotnie pomnaża nawet najmniejsze dobro.


S. Boguchwała Kuras OSU

 więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici