logo

V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C J 8,1-11

 


Ludzka nędza i miłosierny Jezus

W centrum dzisiejszej Ewangelii znajduje się Jezus oraz kobieta oskarżona o cudzołóstwo. Faryzeusze i uczeni w Prawie próbowali wykorzystać ten konkretny przypadek grzechu przeciwko głoszącemu miłosierdzie Jezusowi. Zamierzali oskarżyć Go o łamanie paragrafu Prawa nakazującego ukamienowanie kobiety za cudzołóstwo. 

Bóg nigdy nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie (por. Ez 33,11).

Jezus krytykuje faryzejska obłudę w przestrzeganiu litery Prawa pomijając jego ducha. Faryzeusze zwykle potępiali innych, ale nigdy nie uznawali własnej winy.

Jezus występuje tu jako miłosierny Sędzia i Zbawiciel. Jest Sędzią, który nie akceptuje grzechu, ale przebacz grzesznikowi.

Bóg przebaczając nie umniejsza ciężaru winy, lecz dobrocią i miłosierdziem doprowadza człowieka do nawrócenia – do przemiany serca, do zmiany stylu życia i działania. Jezus nie potępia, lecz wyzwala, podnosi, umacnia, budzi nadzieję, daje siłę i odwagę do zerwania ze złem i rozpoczęcia nowego życia.

Potępianie ludzi z powodu popełnianych grzechów, może oddalić ich od Boga. Ze złem nie można walczyć rzucając kamieniami. Święty Paweł uczy :

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Zło dobrem zwyciężaj ( por. Rz 12,17.21).

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień ( J 8,7). Taka jest odpowiedź Jezusa na podstępne pytania uczonych w Prawie i faryzeuszów, którzy domagali się ukamienowania grzesznej kobiety. Skierowane do nich słowa Jezusa mogły pobudzić ich do konfrontacji z własnym sumieniem. Zmieszani odeszli z tego miejsca zostawiając Jezusa i oskarżoną kobietę.

Kobieta z dzisiejszej Ewangelii reprezentuje grzeszników, którzy odeszli od Boga. Jezus szuka zagubionego człowieka pragnie zbawić każdego..

Epizod z dzisiejszej Ewangelii pobudza do refleksji nad własnym podejściem do zagubionego człowieka. Przypomina, że nikt nie jest bez winy, każdy grzeszy i popełnia różne błędy.

Prośmy Boga o światłe oczy serca ( Ef 1,18), które widzą siebie w prawdzie i dostrzegać dobro w drugim człowieku.

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów
i nie będzie nam odpłacał według winy naszej.
Ps 103, 10n

                                       

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia