logo

Uroczystość Trójcy Świętej

Uroczystość Trójcy Świetej    

 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
 2 Kor 13,13 


Dzisiejsze święto zachęca nas do refleksji nad obecnością Trójcy Świętej w naszym sercu. Bóg jest obecny w świecie, w licznych wydarzeniach historycznych oraz w naszym życiu. Jest obecny jako Ojciec, jako Syn Jezus Chrystus, jako Duch Święty.

Boga poznajemy tylko poprzez analogie czy metafory i z pokorą musimy pochylać się przed Wielką Tajemnicą Trójcy Świętej , której nie potrafimy w pełni zrozumieć naszymi ludzkim rozumem.

Bóg jest doskonałą komunią pomiędzy Trzema Osobami.Już w Starym Testamencie znajdujemy niezwykłe fakty, które kierują naszą myśl do Trójcy Świętej. W Księdze Rodzaju (18,1-8) Pan pojawia się u Abrahama w postaci trzech mężczyzn czy trzech aniołów. Abraham i Sara widzą w nich ŚWIĘTEGO i nazywają go PANEM.

Na pierwszych kartach Biblii spotykamy Boga Stworzyciela, Chrystusa jako Światło oraz Ducha Świętego unoszącego się nad chaosem (por Rdz 1,1-3).

Jezus przybliżył nam podstawowe prawdy dotyczące Trójcy Świętej. W Ewangelii widzimy Boga, który jest ponad wszelkim stworzeniem. To Bóg Ojciec. Nasz Ojciec, dobry, miłosierny, serdeczny, szanujący wolność swoich dzieci. To Ojciec, który przebacza i jest zawsze gotowy przyjąć marnotrawnego syna. Bóg jest Miłością (1J 4,8) - to Jego imię.

Na kartach Ewangelii spotykamy Boga, który w Jezusie stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Jest naszym Bratem, Przyjacielem, Zbawicielem, który z miłości do ludzi umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

Duch Święty poucza nas, prowadzi, daje nam dobre rady, pomysły i natchnienia. Bóg objawia się, nie z wysokości katedry, lecz jest obecny w historii ludzkości. Nade wszystko, Bóg objawił się w Jezusie z Nazaretu, który zawsze jest z nami, idzie z nami przez życie i prowadzi do Ojca daje nam Ducha Świętego.

W Bogu wszystko jest miłością i darem. Ojciec tak bowiem umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy ,kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16n).

Jesteśmy więc włączeni w nadprzyrodzoną, wieczną relację z Trójcą Święta : z Bogiem Ojcem - Stworzycielem, z Jezusem - Zbawicielem, z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, pomimo naszej grzeszności,
wchodzimy w bliską, szczególną relację z Trójcą Świętą.

                                                                 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici