logo

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

 Wy dajcie im jeść!   


Relacja o cudownym rozmnożenia chleba znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach, chociaż różnią się nieznacznie. (Mk 6,34-44 ; Mt14, 13-21; Łk 9,12-17; J 6,1-15.

Gdy nadszedł wieczór, Jezus zatroszczył się, aby nakarmić tych wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Uczniowie byli zakłopotani tym, że nie mają dość jedzenia dla wszystkich, dlatego zamierzali odprawić ich do okolicznych wiosek i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność.

Chrystus wie, że niezależnie od tego, ile mają, Bóg może to rozmnożyć. Wy dajcie im jeść - powiedział ( por. Łk 9, 12n). Jeden z uczniów, Andrzej – brat Piotra widzi chłopca, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby- czytamy w wersji św. Jana (por. J 6,9). Ten mały chłopiec podaje swoje chleby i ryby Jezusowi. W ten sposób dziecko – anonimowy chłopiec, dostarcza materię do cudu. Potem odchodzi niezauważony przez Apostołów i wielu innych ludzi. Niczego więcej o tym chłopcu nie wiemy.

Bóg czyni wielkie rzeczy z czegoś bardzo małego. Jezus bierze chleby i ryby, patrzy w niebo, odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom, by podawali ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a było tam około pięciu tysięcy osób. Po posiłku zebrano jeszcze 12 koszów ułomków.

Jest to cud wiary i modlitwy dokonany przez Jezusa ze współczuciem i miłością. Cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią Eucharystii. Pokazuje również jak Chrystus stokrotnie pomnaża każde, nawet najmniejsze dobro.

Eucharystia jest szczególnym darem miłości Jezusa. Jest darem, który może zaspokoić głód duchowy wszystkich ludzi. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu ( por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, ale jest Bogiem.

W chlebie życia, Pan wychodzi nam na spotkanie, przychodzi nas nawiedzić.

Uroczystość Bożego Ciała jest okazją do świadczenia o naszej wierze, miłości i wdzięczności za ten wielki Boży Dar Eucharystii. Dzisiejsze czytania liturgiczne pobudzają nas do ufności, że kilka naszych chlebów i ryb, które dajemy Jezusowi, mogą nasycić wielu ludzi, jeśli nawet nie możemy tego zobaczyć. Jezus przyjmuje tyle, ile dajemy; błogosławi, pomnaża i rozdaje. Dobre słowo, akt miłości może uczynić wiele. Rozmnażając chleb, Jezus posługuje się codziennym pokarmem.

Spotkanie z Eucharystycznym Jezusem inspiruje nas do praktykowania współczucia i miłosierdzia względem naszych bliźnich, do dzielenia się nie tylko zwykłym chlebem, ale także dobrem duchowym.
                                                                 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici