logo

I Niedziela Adwentu

I NIEDZIELA ADWENTU  Mk 13,33-37

   

 

       CZUWAJCIE                                   

Słowo  Adwent  oznacza: oczekiwanie, przybycie, obecność. W czasach starożytnych dotyczyło przybycie  urzędnika, dostojnika, króla czy cesarza do jakiejś prowincji. W pogańskim języku religijnym termin ten stosowano do objawiającego się  bóstwa. Natomiast chrześcijanie zastosowali słowo ADWENT do okresy liturgicznego oczekiwania na przyjście Chrystusa  Króla i Boga.

Jezus przychodzi i nawiedza swój lud. Jest stale obecny wśród nas. Czeka na nas w Eucharystii, w Ewangelii, w naszych bliźnich oraz w różnych sytuacjach życiowych.

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie  przybędzie powtórnie  przy końcu czasów - w Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i  przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie , które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu.  

Najlepszym przygotowaniem na przyjście Pana jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie.  

Ważnym elementem naszego życia jest również, a może przede wszystkim, spotkanie z Bogiem na modlitwie, świadomość Jego aktywnej obecności przenikającej każdą chwilę kolejnego dnia.

Czuwanie to także rozpoznawanie Boga w każdej sytuacji oraz  odpowiedź człowieka na Jego oczekiwania poprzez miłość do drugiego człowieka i akceptację doświadczeń  każdego dnia.

Nasze ziemskie życie jest przygotowaniem na szczęśliwą wieczność.

Pan, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, zostawił swój dom i wyjechał. Powierzył swoim sługom staranie i troskę o ten dom. Chciał, aby byli gotowi i czuwali aż do jego powrotu z podróży.

Domem, który Pan powierzył naszej trosce i naszemu staraniu jest Kościół -  dom Boży, cały świat, rzeczywistość, w której żyjemy , poruszamy się i jesteśmy. 

Domem Bożym i moim domem, jest też moje serce, moja  dusza, moje życie, uzdolnienia oraz inne możliwości. Dlatego trzeba   odpowiedzialnie dbać o swój dom i przygotować go  na przyjście Pana. 

 

 Czujność jest okiem serca otwartym na Pana,
aby dostrzec Go gdy nadchodzi.

Silvano Fausti                 

 


 

                                                               

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia