logo

2024-04-21 IV Niedziela Wielkanocna

IV NIEDZIELA WIELKANOCNAJ 10,11-18
 

     


Dobry Pasterz

                                                                                                      

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje dobrego pasterza oraz najemnika.

Najemnik troszczy się o własny interes oraz osobiste bezpieczeństwo. Owce nie znają jego głosu i uciekają od niego. Najemnik nie jest pasterzem  odpowiedzialnym czy wiarygodnym. Opuszcza owce gdy pojawia się krytyczna sytuacja, czy zagraża jakieś niebezpieczeństwo.

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi. Strzeże swoje owce przed niebezpieczeństwem, chroni od zła i szuka tej, która się zagubiła (por. Mt 18,12n). Dla dobrego pasterza nie istnieją bariery czy inne ograniczenia. On jest gotów oddać życie za swoje owce.

Dobry pasterz troszczy się również o zdrowe pastwiska dla owiec, pozwala im odpoczywać na zielonej trawie. Prowadzi swoje owce po właściwych ścieżkach (por. Ps 23). Dobry pasterz otacza swoje owce dobrocią, łagodnością i serdecznością.

Jezus jest Dobrym Pasterzem. Za każdego człowieka oddaje swoje życie. Dobry Pasterz idzie przed nami i prowadzi nas bezpiecznie do domu Ojca.

DOBRY PASTERZ JEZUS pragnie przyprowadzić do siebie tych, którzy pozostają jeszcze daleko. Pragnie, aby zaistniała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Jezus jest doskonałym WZOREM dla ziemskich pasterzy, odpowiedzialnych za Kościół i powierzony im lud Boży.

Każdy chrześcijanin może stać się dobrym pasterzem w swoim środowisku, zwłaszcza dla potrzebujących pomocy czy zagubionych.


S. Boguchwała Kuras OSUwięcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici