logo

2024-03-24 Wielki Tydzień

WIELKI TYDZIEŃ B, Mk 14,1-15,47

     
           
                                                                     

Teksty liturgiczne Wielkiego Tygodnia ukazują Jezusa bezbronnego, wyśmianego, ubiczowanego, uznanego za kryminalistę skazanego na śmierć krzyżową. Jezus Syn Boży odrzuca drogę zemsty, potęgi czy cudu, nie niszczy swoich wrogów, nie schodzi z krzyża, lecz przyjmuje wszystkie cierpienia dla zbawienia ludzi.

Męka Jezusa jest Jego osobistym doświadczeniem, lecz jako Syn Człowieczy – przedstawiciel całej ludzkości - prezentuje także cierpienia i duchową walkę ze złem każdego człowieka.

Dzisiaj, doświadczeni wielkim cierpieniem ludzie, często powtarzają Jezusowe błaganie: Oddal ode nie ten kielich… (por Mk 14,36). Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym jest dla nas wielkim wsparciem i nadzieją. Każdy może otworzyć swoje obolałe serca przed Bogiem, naszym Ojcem i prosić Go o miłosierdzie. Ojciec Niebieski z pewnością umocni każdego i pokrzepi.

Jezus pokonał pokusy, lęk, udręki ciała i duszy; przylgnął do Boga z wiarą i nadzieją.  

W Ewangelii wg św. Marka, Jezus nie jest ofiarą, która musi umrzeć, ale jest Zbawicielem, który dobrowolnie przyjmuje krzyż i śmierć dla zbawienia wszystkich ludzi.

Budujący przykład naszego Zbawiciela jest szczególnym darem łaski dla cierpiącej ludzkości.

S. Boguchwała Kuras OSU

Chrystus również cierpiał za nas i zostawił nam wzór,
abyśmy szli za Nim Jego śladami.
1 P,2,21


więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia