logo

2024-03-17 V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B J 12,20-33

     
           
                                                                     

Naszedła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy

Dzisiejsza Ewangelia podaje ostatnią, publiczną mowę Jezusa. Bezpośrednią okazja do jej wygłoszenia stało się spotkanie Jezusa z nawróconymi Grekami (poganami), którzy koniecznie chcieli zobaczyć Jezusa.

Ich przybycie symbolicznie wskazuje na godzinę męki, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, co przyczyni się do zjednoczenia pogan i Żydów.

Św. Jan przywołał to wydarzenie ze względu na jego symboliczne znaczenie - na powszechność zbawienia wszystkich ludzi pragnących spotkać się z Jezusem.

Jezus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które wrzucone w ziemię, musi najpierw obumrzeć, aby wydać obfity plon.

Śmierć prowadzi do nowego życia. Śmierć Jezusa rodzi nową wspólnotę wiernych. Zmartwychwstały i uwielbiony Jezus z miłością obejmuje oraz błogosławi pokojem i radością tych wszystkich, którzy są z Nim zjednoczeni jako Jego wyznawcy.

Autentyczny chrześcijanin również wybiera drogę swojego Mistrza. Jest to droga wyrzeczenia i obumierania w sobie. Prawdziwa miłość jest umieraniem własnego ja, jest jak przebijanie własnego serca i dawanie go innym z miłością.

Celem ludzkiego ziemskiego życia jest uwielbianie Boga przez pełnienie Jego woli, a jedyną drogą do zbawienia jest pełen nadziei i radości powrót  do naszego najlepszego Ojca w niebie.

 

S. Boguchwała Kuras OSU

Bóg jest uwielbiony gdy ludzie żyją w pełni;
Żyć w pełni znaczy oglądać Boga.
Św. Ireneusz

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici