logo

2024-03-10 IV Niedziela Wielkiego Postu

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B (J 3, 14-21)

     
           
                                                                     

Miłość Boża została nam objawiona

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus przywołuje wydarzenie z wężem na pustyni.

Epizod, który zdarzył się podczas marszu Izraela do Ziemi Obiecanej (Lb 21,4-9) zapowiada mękę i śmierć Jezusa na krzyżu.

Podobnie, jak Izraelici spoglądając na wywyższonego węża, powracali do zdrowia, tak każdy, kto uwierzy w ukrzyżowanego Jezusa, będzie zbawiony. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Najlepszy świadectwem miłości Boga, jest Jezus, który ofiarował siebie dla zbawienia ludzkości.

Bóg nie ogranicza swojej miłości tylko do nielicznej grupy osób wybranych. Kocha wszystkich ludzi, cały świat i wszechświat.    

Bóg ofiarował nam życie i światło (J 1,4).  Kto postępuje źle – pozostaje w ciemności; kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego dobre uczynki są dokonane w Bogu.

Każdy może ofiarować Bogu swoją ludzką miłość jako wyraz szczerej wdzięczności; każdy wolny człowiek może wybierać życie i światło, albo zło i ciemność.

W każdej sytuacji Bóg - Dobry Pasterz, szuka tego , kto się zagubił. Bóg, który ofiarował nam swoją miłość, nigdy jej nie cofa ani odbiera.

 

S. Boguchwała Kuras OSU

Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie.
Ga 2,20

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia