logo

2024-02-18 I Niedziela Wielkiego Postu

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B (Mk 1,12-15)

     
           
                                                                     

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Pustynia jest często miejscem niebezpiecznym, miejscem pokus w drodze do celu. Jest również miejscem, gdzie można spotkać Boga i nawrócić się. Jezus rozpoczął swoją misję apostolską modlitwą i postem oraz konfrontacją z szatanem na pustyni, gdzie przebywał przez czterdzieści dni wśród dzikich zwierząt i gdzie aniołowie Mu usługiwali.  

Liczba 40 ma znaczenie symboliczne. Kiedyś stosowano tę cyfrę również na określenie czasu dla duchowego wzrastania, nawracania się i powrotu do Boga.

Teksty biblijne zapraszają nas na duchową pustynię, na rekolekcje i oczyszczenie serca, aby wrócić  i odnowić swoją relację z Jezusem.

Wędrując po pustyni własnego życia, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy opuszczeni. Jezus jest przy nas, towarzyszy nam, prowadzi bezpiecznie, wskazuje właściwy kierunek, podtrzymuje na duchu, zachęca, dodaje odwagi i siły, chroni przed niebezpieczeństwem.

Na pustyni, na miejscu walki duchowej, przebywają nie tylko dzikie zwierzęta (symbol zła). Jest tam przede wszystkim Jezus z aniołami- ukazując chwałę nieba.

Królestwo Boże – to nowy porządek, nowy styl życia, nowe wartości kształtujące nasze zwyczajne, codzienne postawy zgodnie z Ewangelią. Jest to panowanie Boga w ludzkim sercu oraz Jego skuteczne działanie przez sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie, pokój i przebaczenie. Budowanie Bożego królestwa wymaga współpracy człowieka z Jezusem, porzucenia błędów przeszłości, oraz akceptacji nowej Bożej rzeczywistości.

S. Boguchwała Kuras OSU

Panie Jezu ,wyprowadź mnie na pustynię
i mów do mojego serca.
Por. Oz 2,16więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici