logo

2024-01-21 III Niedziela Zwykła

III NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 1,14-20

     
           
                                                                     

Pójdźcie za Mną

Pewnego dnia, Jezus, powiedział do rybaków, którzy zarzucali sieci na połów: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Chrystus wybrał i nadal powołuje ludzi - niezależnie od tego kim są, jacy są, co robią i gdzie mieszkają. Bóg powołuje kogo chce i kiedy chce.

Chrystus zaprosił pierwszych uczniów do współpracy w budowaniu królestwa Bożego w świecie oraz w ludzkich sercach. Oni opuścili swoje rodziny, domy, łodzie, pracę. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem, aby dzielić Jego życie i Jego los. 

Chrystus przychodzi do nas. Spotykamy Go w naszych zwyczajnych, codziennych zajęciach, nawet wtedy, gdy się tego nie spodziewamy. Jezus pragnie być obecny w naszym życiu, w naszej pracy i wypoczynku, w radości i cierpieniu. Jezus chce być z nami wszędzie gdzie się znajdujemy. Wzywa nas także do głoszenia Dobrej Nowiny nie tylko słowem, lecz, przede wszystkim przykładem życia chrześcijańskiego.

Towarzyszyć Jezusowi – to żyć w Jego obecności, poznawać Go coraz lepiej, przyjąć Jego styl życia, zaakceptować Jego Prawo i normy postępowania, realizować Ewangelię na co dzień, szczerze miłować Boga i ludzi.

Kto chce towarzyszyć Jezusowi, musi zrezygnować z wielu spraw. Musi porzucić swoje sieci - różnego rodzaju przywiązania zwłaszcza do rzeczy i spraw tego świata.

Odpowiednim czasem nawracania i przemiany serca jest chwila obecna: tu i teraz, a nie odległa przyszłość. Pan Bóg działa z mocą, leczy i wyzwala teraz. Dlatego trzeba zawsze być otwartym na przyjęcie Słowa Bożego, nawiązać bliską, serdeczną relację z Jezusem oraz spełniać misję zlecona przez Boga.

         

S. Boguchwała Kuras OSU

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,15
więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici