logo

2024-01-06 Uroczystość Chrztu Pańskiego

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO Mk 1,7-11

     
           
                                                                     

Jezus pokornie przychodzi do Jana, aby wraz z innymi przyjąć chrzest. Chrystus identyfikuje się ze wszystkimi ludźmi przyjmując ludzką naturę wraz z jej ograniczeniami i słabościami. Chociaż był bez jakiejkolwiek, nawet najmniejszej winy czy niedoskonałości, chociaż nie potrzebował chrztu pokuty i nawrócenia, wybrał kondycję tych, którzy potrzebowali oczyszczenia i uwolnienie od swoich grzechów. Jezus wziął na siebie grzechy nas wszystkich, zanurzył je w wodach Jordanu i ostatecznie pokonał wszystkie ludzkie winy na krzyżu (por. W. Peters).

To jest mój Syn Umiłowany… powiedział Bóg Ojciec o Jezusie.

Chrzest Chrystusa jest symbolem naszego chrztu, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi, przyjaciółmi, braćmi i siostrami Jezusa, obdarowanymi miłością Ducha Świętego.

Przyjęty chrzest zobowiązuje nas do dawania świadectwa o naszym życiu chrześcijańskim.

 

S. Boguchwała Kuras OSU      

Gdy decydujemy się na przemianę naszego życia i nawracamy się,
głos Ojca z nieba mówi: To jest moje dziecko umiłowane.więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici