logo

2023-11-19 XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 25, 14-30

 

Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał
1 P 4,10

Talent w starożytnym świecie był wielką sumą pieniędzy.

W przypowieści ma znaczenie symboliczne. Dotyczy dobra, jakie Bóg daje każdemu człowiekowi. Liczba i jakość talentów nie ma tu wielkiego znaczenia. Liczy się szczera miłość do Boga wyrażająca się w gorliwej i odpowiedzialnej pracy. Wielkim czy małym talentem trzeba służyć Bogu i człowiekowi.

Piękne przykłady prawdziwej chrześcijańskiej miłości podaje św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 13). 

Zadaniem chrześcijanina jest głoszenie Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem własnego codziennego życia. 

Otrzymanym od Boga talentem można służyć poprzez ofiarną bezinteresowną pracę dla społeczeństwa oraz dla konkretnego, potrzebującego człowieka. Współpraca z Panem Bogiem wydaje dobre owoce. 

Sługa, który ukrył otrzymany talent, reprezentuje leniwych, obojętnych ludzi, którzy nie podejmują żadnej inicjatywy dla pomnożenia jakiegoś dobra. Główną intencją przypowieści jest mobilizacja do wykorzystania każdej okazji dla dobrego celu. Niech Duch Święty prowadzi nas i kieruje naszym działaniem dla pomnażania dobra w naszym najbliższym środowisku.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Przypowieść ukazuje hojną, wspaniałomyślną nagrodę za wierność.
Wartość wiecznej zapłaty jest nieporównanie większa od wysiłków
i ponoszonych trudów w naszym życiu na ziemi.


więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici