logo

2023-11-12 XXXII Niedziela Zwykła

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 25,1-13

 

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny
Mt 25,13

Głównym przesłaniem przypowieści jest gotowość na opóźniający się moment Paruzji, na spotkanie z Chrystusem. Chodzi tu o czujność, która wiąże się z oczekiwaniem na Pana.

Wśród uczniów Chrystusa są mądrzy, przewidujący i przygotowani na spotkanie z Bogiem. Są też inni – nierozsądni, nieodpowiedzialni, którzy nie myślą o przyszłości. Dlatego mogą przeoczyć najważniejszy moment w życiu, mogą rozminąć się z nadchodzącym Panem, ponieważ są nieobecni na miejscu spotkania.

Czujność jest gotowością, by stanąć przed Bogiem w światłości i prawdzie, jest wierną aktywnością, czynną miłością oraz zrozumieniem wartości aktualnej sytuacji, o której wspomina przypowieść o słudze wiernym w Ewangelii św. Mateusza (por. 24, 45nn).  Jakość naszego obecnego przygotowania na spotkanie z Bogiem decyduje o naszym przeznaczeniu.

Mądrość w przypowieściowej sytuacji – to praktyczna wiedza dotycząca zbawienia, jest też odpowiedzialnym przygotowaniem na przybycie Chrystusa. Natomiast oliwa symbolizuje radość, moc, nadzieję oraz dobre uczynki obecne w naszych relacjach z Bogiem i z naszymi bliźnimi. (por. Ps 24 (23),5; Ps 45 (44), 8).

Nasze życie na ziemi jest ciągłym wychodzeniem ku Chrystusowi z płonącą lampą dobrych czynów.

Jezus nazywa swoich uczniów światłością świata. Oni mają świecić wszystkim ludziom, aby widzieli ich dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie (por. Mt 5, 14nn).

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Synowie światłości, synowie dnia odziani są w wiarę, miłość,
 nadzieję zbawienia i czuwają pośród nocy aż do nadejścia dnia Paruzji 
(por. 1 Tes 5,2-8)

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici