logo

2023-11-05 XXXI Niedziela Zwykła

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 23,1-12

 

Słowa i czyny

Jezus krytykuje faryzeuszy za to, że nie postępują zgodnie z tym, co głoszą i czego domagają się od innych ludzi, zwłaszcza szczególnego szacunku i uznania dla siebie.  

Jest to dramat grzechu i obłudy, dramat osoby, która nie dostrzega w sobie zła, a stawia innym wysokie wymagania. 

„Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecają , lecz uczynków ich nie naśladujcie”.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do refleksji nad prawdą i szczerością w naszym życiu nie tylko w słowach, ale również w całym stylu bycia, działania, oraz w relacjach międzyosobowych. 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici