logo

2023-10-22 XXIX Niedziela Zwykła

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 22,15- 21

 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga

Jesteśmy obywatelami politycznego państwa, do którego należymy oraz obywatelami królestwa Bożego. Jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec jednego i drugiego.

Pierwsze czytanie liturgiczne (Iz 45,1.4-6) jest przykładem jak Bóg pośrednio sprawuje swoją władzę, posługując się Cyrusem, królem Persji.    

Państwo nie posiada władzy absolutnej. Tylko Bóg ma absolutną władzę. Gdy pojawi się konflikt pomiędzy władzą duchową a doczesną, warto przypomnieć słynne powiedzenie św. Tomasza More: Dobry sługa króla, ale Boży najpierw.

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

Chrystus pozostawił swój obraz w sercu każdego człowieka. Zostawił    swoje Oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie. Pod panowaniem Jezusa znajdują się więc wszyscy ludzie na całym świecie.

Władza Jezusa Chrystusa jest panowaniem miłości i miłosierdzia, pokoju i sprawiedliwości.

Oddać Bogu to, co do Boga należy znaczy: uznawać władzę Boga nad wszelkim stworzeniem. Bożą własnością jest cały wszechświat, życie, czas, człowiek. Własnością Boga jest również to, co od Boga otrzymujemy.

Oddawać Bogu wszystko znaczy żyć Jego darami, rozwijać je, pracować nimi dla dobra własnego oraz dla dobra innych – z wiarą i ufnością pełniąc wolę Ojca Niebieskiego podczas naszego ziemskiego życia.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici