logo

2023-09-17 XXIV Niedziela Zwykła

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 18, 21-35

 

Ile razy mam przebaczyć?

Pojednanie i przebaczenie nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy zranienia są głębokie. Potrzeba niekiedy długiego procesu, czasu, cierpliwości i wytrwałej modlitwy.

Można przypuszczać, że sprawa przebaczenia było pewnym problemem Sw.Piotra, skoro zapytał Jezusa ile razy należy wybaczać bratu i czy siedem razy wystarczy. Może był zadowolony ze swojej wielkodusznej propozycji, znacząco przekraczającej ówczesne , stosowane przez Rabinów normy.

Jezus odpowiada: nie siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.To znaczy - zawsze.

Przebaczenie, jest podstawowym wymogiem życia chrześcijańskiego (por. Mt 5,23-24; 6,14-15; Mk 11,25).

Ewangelia ukazuje również proces współzależności naszego wybaczania tym, którzy nas zranili, z przebaczeniem, jakiego pragniemy i oczekujemy od Boga za nasze grzechy. Dobrym przykładem w tej dziedzinie jest przypowieść.

Przypowieść o niemiłosiernym słudze ukazuje skutki braku miłosierdzia względem drugiego człowieka.

Nasze ludzkie wybaczanie jest nieporównywalne z nieskończoną miłością i przebaczeniem jakim obdarzył nas Bóg. 

Pan Bóg darował nam niewypłacalny dług spowodowany naszymi grzechami, za które Syn Boży ofiarował swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia.

Jeśli my przebaczamy innym, możemy liczyć na przebaczenie i miłosierdzie Boże względem nas.

Odpuść grzechy bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia ? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów ? (Syr 28, 2-4). Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, to również i wam przebaczy Ojciec w Niebie (Mt 6,14).

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

  Kochaj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz, milcz z miłości, gdy mówisz, mów z miłością,
gdy upominasz, czyń to z miłością, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością.
Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła pochodzi jedynie dobro.
(św. Augustyn)

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici