logo

2023-09-10 XXIII Niedziela Zwykła

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 18, 15-20

 

Jeśli Twój brat zgrzeszy...

Upominanie w duchu Ewangelii jest przejawem miłości braterskiej jeśli wyklucza pragnienia zemsty, chęci upokorzenia, czy zranienia drugiego człowieka. Upomnienie nie może być wyniosłym moralizowaniem, bezdusznym wytykaniem błędów czy osądzaniem bliźniego.

Niewłaściwym podejściem do błędów, wykroczeń, przewinień czy grzechów jest także źle zrozumiana tolerancja, fałszywe podejście do wolności, obojętność brak reakcji na zło. 

Upominanie powinno być szczere, pełne życzliwości, dobroci oraz jasne i zrozumiałe. Upomnienie braterskie jest skuteczne gdy prowadzi do pojednania, do przebaczenia, do właściwie pojętej tolerancji i troski o dobro człowieka, który zawinił. 

Chrystus ukazuje różne sposoby podejścia do ludzi, których uważano za złych czy grzeszników. Jezus jest doskonałym wzorem w tej dziedzinie. Jego troską i sposobem działania względem grzeszników jest cierpliwość, życzliwość i bezgraniczna miłość. Doskonałą ilustracją takiego podejścia do zagubionych jest na przykład spotkanie Chrystusa z celnikiem Zacheuszem oraz z pogardzaną grzeszną kobietą, której Jezus nie potępił, lecz uratował. 

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do naśladowania Jezusowego sposobu traktowania zagubionego w życiu człowieka oraz do życzliwej, szczerej pomocy w odnalezieniu właściwej drogi do Boga i do braterskiej wspólnoty. 

Chrystus zachęca również do wspólnotowej modlitwy: Jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś proszą, otrzymają wszystko od Mojego Ojca, który jest w niebie. Tam gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Moje imię, jestem pośród nich (Mt 18,19 n).

Jezus jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Jest obecny gdy się modlimy w Jego imię we wspólnocie, w grupach apostolskich czy w rodzinie. Wspólna modlitwa zapewnia obecność Chrystusa, co gwarantuje jej skuteczność i wzmacnia łączące nas więzi.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

  Kochaj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz, milcz z miłości, gdy mówisz, mów z miłością,
gdy upominasz, czyń to z miłością, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością.
Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła pochodzi jedynie dobro.
(św. Augustyn)

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia